Annons

Överdomstolen gav uppehållstillstånd på grund av leukemi

En kvinna med kronisk leukemi har fått uppehållstillstånd. Skälet är att den medicin hon behöver dagligen, Glivec, inte marknadsförs i hennes hemland Mongoliet.

26 okt 2010, kl 11:02
0

Det ska till ytterligt starka skäl för att någon ska få uppehållstillstånd i Sverige av medicinska skäl. Att vården till exempel är väldigt dyr eller sämre i hemlandet är inte skäl nog.
Men nu har en kvinna med leukemi vars ansökan avgjorts i Migrationsöverdomstolen fått permanent uppehållstillstånd, med hänvisning till sin allvarliga sjukdom.

Överdomstolens skäl
är att hon i sitt hemland, Mongoliet, inte kan få den behandling hon behöver och att hon därför riskerar att dö. Kvinnan lider av blodcancersjukdomen kronisk myeloisk leukemi, utan behandling med Glivec, imatinib, riskerar hon att utveckla akut leukemi vilket kan leda till döden, skriver domstolen i sitt beslut som i strid med tidigare instansers beslut ger henne permanent uppehållstillstånd.
? I det här fallet menar vi att det inte handlar om kvalitetsskillnader utan om liv eller död, förklarar kammarrättsrådet Eva-Lotta Hedin beslutet.

I Mongoliet
finns inte Glivec på den officiella läkemedelslistan och enligt uppgifter är import och försäljning av sådana läkemedel förbjudet i landet. Kvinnan lyckades visserligen under en tid få fatt i medicinen på sådana illegala vägar. Migrationsöverdomstolen anser att det i princip betyder att behandlingen inte finns i hemlandet. Överdomstolen anser inte heller att det skulle ?medföra orimliga ekonomiska konsekvenser för Sverige om uppehållstillstånd beviljas i detta fall?.
? Man kan inte förvänta sig att någon ska skaffa sina mediciner på en illegal marknad. Det kan man inte kalla tillgång till vård, menar Eva-Lotta Hedin.
När Migrationsverket och Migrationsdomstolen nekade uppehållstillstånd menade man att kvinnan inte lyckats bevisa att medicinen inte fick föras in i landet.
Migrationsöverdomstolen gav Migrationsverket i uppgift att ordentligt utreda frågan om tillgången på Glivec i hemlandet, något verket inte brytt sig om att göra.
? Vi anser att man inte kan kräva mer bevisning av kvinnan än den hon kommit med, säger Eva-Lotta Hedin.

Migrationsöverdomstolen anser
att kvinnan lämnat trovärdiga uppgifter; utdrag från landets officiella medicinlista, utlåtande från ett transportföretag om att det är illegalt att ta in andra läkemedel än de som finns på listan samt ett uttalande från kvinnans läkare i Mongoliet att hennes sätt att skaffa läkemedlet troligen varit kriminellt. Eftersom Migrationsverket inte kommit in med någon motbevisning beslutar domstolen att köra över tidigare instanser och ge henne permanent uppehållstillstånd.