Annons

Järntillskott hjälper nyfödda

Barn med mycket låg födelsevikt kan bli slippa beteendeproblem om de får järntillskott. Det visar en svensk studie.

11 dec 2012, kl 10:42
1

Att barn med mycket låg födelsevikt har större risk att utveckla kognitiva och beteendemässiga problem är känt. De mycket underviktiga löper också en betydligt större risk att till exempel utveckla någon form av autism. Att underviktiga nyfödda också ofta har järnbrist är känt.

En svensk randomiserad studie visar nu att järntillskott kan minska risken för de beteendemässiga problemen. Forskarna vid Umeå universitet och Karolinska institutet menar att de har visat på ett samband mellan brist på järn och beteendeproblem senare i livet.

I studien ingick 285 nyfödda som vägde mellan 2000 och 2500 gram när de föddes. De nyfödda fick 0, 1 eller 2 mg järntillskott varje dag från sex veckors ålder tills de blivit sex månader. När barnen blivit 3,5 år blev de testade och jämförda med 95 barn som fötts normalviktiga.

I testen såg man inte någon skillnad i poäng på de kognitiva testerna mellan de olika grupperna av underviktiga eller de som fötts normalviktiga. Däremot mätte forskarna signifikanta skillnader för beteendemässiga problem. I studien hade 12,7 procent av de underviktiga barnen som inte fick kosttillskott beteendeproblem jämfört med knappt tre procent av de som fick järn.

Skillnaderna kvarstod också efter att forskarna tagit hänsyn till störande faktorer som familjens ekonomiska situation, moderns ålder och livsstil som kan tänkas påverka barnet.

Studien visar, menar forskarna, att det finns ett samband mellan järnbrist och beteendeproblem senare i livet.
Den här studien är så vitt forskarna vet den första som visat på positiv effekt av järntillskott . Om den bekräftas av andra kan behandlingen bli ett relativt enkelt sätt att hjälpa de med låg födelsevikt att undvika utvecklingsproblem hoppas de.
 

1 Kommentar

Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läs mer

 1. En av forskarna bakom den här studien medverkade även i en avnavlingsstudie, som presenterades för ett år sedan. Konstigt att det inte nämns något om den?
  http://www.medfak.umu.se/om-fakulteten/aktuellt/nyhetsvisning/sen-avnavling-skyddar-nyfodda-mot-jarnbrist.cid173338

  Att prematura barn är mer utsatta än fullgångna beror dels på att de är svagare och dels på att en större mängd av deras totala blodvolym är kvar i moderkakan vid födelseögonblicket.
  Fullgånga blir av med ca 30-40% av sin totala blodmängd vid tidig avnavling (vuxna blodgivare för lämna högst 10% per tillfälle) och prematurer förlorar ca 50%. Många mer eller mindra allvarliga skador, och även dödsfall, är förstås orsakat av detta.

  På den här videon berättar barnläkaren Alan Greene att 2 miljarder av världens befolkning har nedsatt intelligens på grund av järnbrist – fr.a. orsakat av tidig avnavling, och att denna icke evidensbaserade förlossningsrutin ligger bakom 29% av alla dödsfall bland nyfödda, plus många skador och sjukdomar. Den är 18 minuter lång men absolut värt att se hela videon.
  https://www.youtube.com/watch?v=Cw53X98EvLQ