Annons
Ja till högre pris ska rädda kvar antibiotikum

Ja till högre pris ska rädda kvar antibiotikum

TLV tillåter en kraftig prishöjning på ett viktigt antibiotikum för att behålla det på marknaden.

14 dec 2021, kl 10:23
0

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, säger ja till en ansökan om mer än fördubblat pris på läkemedlet Vancocin (vancomycin). Skälet är att det är ett viktigt läkemedel som riskerar att försvinna från den svenska marknaden om tillverkaren inte får höja priset.

Vancocin mot clostridium difficile

Läkemedlet består av perorala kapslar med vankomycin och används för behandling av clostridium difficile-infektion. Oral behandling med vankomycin är försthandsvalet vid svår clostridium difficile-infektion. Läkemedlet rekommenderas även som andrahandsval när annan behandling inte hjälper, samt mot återfall.

De medicinskt likvärdiga behandlingsalternativ som finns inom läkemedelsförmånerna är antingen dyrare eller har osäker tillgänglighet. TLV anser därför att det är angeläget att behålla Vancocin på marknaden eftersom patienter annars kan stå utan behandling.

Mot bakgrund av detta får tillverkaren från 1 december ta 700 kronor (apotekens inköpspris) för en förpackning med 30 kapslar. Det tidigare priset var 315 kronor. Det går ut två förpackningar för en behandlingskur på tio dagar.

Vill säkra tillgången

Tillverkaren Stada Nordic Aps ansökte om prishöjningen hos TLV med motiveringen att det med dåvarande takpris inte var ekonomiskt lönsamt att tillhandahålla Vancocin. Företaget förklarade att det tänkte avregistrera läkemedlet om TLV avslog ansökan.

I sin utredning såg TLV att det tidigare svenska priset på produkten var det lägsta i Europa. Myndigheten bedömde att den ansökta prishöjningen var nödvändig för att långsiktigt säkra tillgången på vankomycinkapslar i Sverige.

Ärendet illustrerar ett problem som bland andra samverkansplattformen Platinea har lyft fram – många lite äldre antibiotika försvinner eller riskerar att försvinna från Sverige på grund av bristande lönsamhet. Tidigare denna höst uppmärksammade även regeringen frågan och gav TLV och två andra myndigheter i uppdrag att under nästa år föreslå åtgärder för att säkra tillgången på äldre antibiotika.