Annons

Ingen succé för Apotekets e-handel med receptfria läkemedel

Apotekets e-handelsprojekt är hittills en försäljningsmässig flopp. Inom ramen för pilotprojektet i Skåne säljer man receptfria läkemedel för under 100 000 kronor i månaden.

26 aug 2003, kl 13:05
0

Detta samtidigt som konkurrensutsatta koncerner som ICA, trots mångdubbelt större omsättning, skrotar sina e-handelssatsningar.
? Det här är en följd av att Apoteket får verka under delvis planekonomiska förutsättningar, säger Lennart Axelsson, förbundsdirektör på Farmacevtförbundet.
? Mot bakgrund av företagets nya sparbeting borde man ta det lugnare och minska ambitionerna vad gäller de många sidoprojekten, exempelvis e-handelssatsningen, distansapotek och kundcentra.
? Kärnverksamheten på apoteken måste fredas den här gången, tillgängligheten får inte försämras ytterligare. Apoteket måste fråga sig om man verkligen har råd med alla satsningar när staten vidhåller sitt vinstkrav på bolaget men inte vill skjuta till mer pengar.
Apotekets aviserade nerdragningar, motsvarande 300 heltidstjänster, bottnar bland annat i ett vinstkrav från staten på företaget på 100 miljoner kronor samt att Läkemedelsförmånsnämnden i våras avslog en begärd höjning av företagets handelsmarginal. Dessutom har företagets försäljningsvolym blivit mindre än beräknat, bland annat på grund av prissänkningar i det konkurrensutsatta läkemedelssortimentet. Vid denna tidnings pressläggning hade Apotekets styrelse ännu inte beslutat om var nedskärningarna ska göras.
Apotekets försäljning av sitt aktieinnehav i distributören Tamro i augusti ger företaget likvida medel på i storleksordningen 900 miljoner kronor före skatt.
? Detta påverkar inte besparingskravet. De löpande verksamheterna måste bära sig själva. Tillskottet kommer att användas för att stärka bolagets soliditet, säger Andreas Rosenlund, pressekreterare på Apoteket.

Gasa och bromsa
Britt-Marie Skoglösa, ordförande i Farmaciförbundet, tycker inte att neddragningarna bör göras ute på apoteken.
? Man bör prioritera en bantning av de administrativa tjänsterna. Det har blivit mer hierarkier i företaget än vad det var tänkt från början.
Hon vill dock inte ifrågasätta Apotekets satsningar på distansapotek, e-handel med mera.
? Tvärtom är det viktigt att inte stoppa utvecklingen mot alternativa distributionsformer, det vore förödande. Men vilken takt man gör det i är en annan sak, säger Britt-Marie Skoglösa.
? Hela receptläkemedelshanteringen är en stor förlustaffär för Apoteket där man måste rationalisera. E-handeln kan bli en viktig ny väg för denna verksamhet. Apoteket måste kunna gasa och bromsa samtidigt.

?Femton procent möjligt?
Monica Hagman, chef för Apotekets affärsområde Hälsa och övergripande ansvarig för e-handelsprojektet sedan Apoteket Direkt försvann som eget affärsområde i fjol, resonerar på liknande sätt när hon försvarar Apotekets satsning på e-handel. Hon ser inte den låga försäljningen via internet i Skåne som någon överraskning.
? Vi hade inte förväntat oss någon stor succé. Man ska främst se detta som ett systemtest. Nu är dessutom de tunga investeringarna redan gjorda. Den stora försäljningen förväntar vi oss först när e-handeln omfattar receptläkemedel, även om man nog inte ska förvänta sig några enorma volymer.
Peter Skoglund, marknadschef för Apoteket.se, är mer optimistisk.
? När vi startar e-handel med receptläkemedel lär det stora genombrottet komma. Det är svårt att säga var omsättningen landar i slutändan men 15 procent av vår volym är ett realistiskt mål. Näthandeln kommer att växa och läkemedel passar mycket bra för denna hantering, säger Peter Skoglund.
Det faktum att en stor del av de kunder som använder receptläkemedel är äldre med låg IT-vana är inte något som bekymrar honom.
? En stor del av befolkningen använder nätet. Dessutom ska det även gå att beställa hem läkemedel via telefon.
Enligt uppgifter till Läkemedelsvärlden har klagomål funnits på att prisnivån ? 75 kronor per beställning ? är för hög.
? Priset är ett självkostnadspris. Det är möjligt att ett lägre pris skulle leda till en större användning av tjänsten, säger Peter Skoglund.

Tidsfråga innan genomslag
Per Matses, vice vd på Apoteket, vill inte tala om vad satsningen på e-handelsplattformen och dess kringkostnader hittills uppgått till.
? Investeringen är prioriterad inom vår totala investeringsram som i princip ligger på samma nivå år från år. Vi har ingen anledning att lämna ut uppgifter om enskilda investeringar, säger Per Matses.
Enligt Mathias Ivarsson, vd på IT-företaget Wipmind, borde plattformen ha kostat omkring en halv miljon kronor.
? Beloppet blir dock betydligt högre om kringkostnaderna, exempelvis produktion av innehåll i tjänsten och löpande drift räknas in.
? Möjligen är Apoteket för tidigt ute, men förr eller senare tror jag att försäljning via internet kommer att slå igenom i all typ av handel. Det faktum att företrädesvis äldre köper receptläkemedel kan dock vara ett problem för Apoteket, säger Mathias Ivarsson.
Enligt Monica Hagman ska ännu ett pilotprojekt med e-handel, nu omfattande receptbelagda läkemedel, starta i januari 2004. Verksamheten ska inriktas på yrkesaktiva kroniker.