Annons

Ingen ökad risk för depression och självmord med lipidsänkare

Enligt en studie i Archives of Internal Medicine medför behandling med statiner och andra lipidsänkande läkemedel ingen ökad risk för depression och självmord.

9 sep 2003, kl 19:13
0

Annons

Tvärtom, menar författarna, löper patienter på statinbehandling en lägre risk att utveckla depression. Det skulle kunna förklaras med förbättrad livskvalitet eftersom risken för kardiovaskulära händelser är lägre hos dessa patienter.

Efter justering var depressionsrisken 0,4 bland dem som använde statiner, jämfört med dem som inte använde statiner. Alla andra samband låg runt 1.0, utan skillnad mellan grupperna.

Studien genomfördes som en fall-kontroll-studie, 458 nydiagnosticerade patienter med depression och 1 830 kontroller, samt en del med 105 självmordsbenägna patienter och 420 kontroller.

Anledningen till studien är det sedan tidigare har rapporterats samband mellan lipidsänkande läkemedel och depression, en fråga som fortfarande diskuteras.

Studien utfördes genom en registersökning i ?the United Kingdom General Practice Research Database?. Där identifierades fall med nybehandlad depression som remitterades till sjukhus, samt alla förstagångsfall av självmordsbenägenhet. Detta skedde mellan januari 1991 och december 1999. Patienterna var mellan 40 och 79 år gamla. Varje falla matchades med upp till fyra kontroller.