Annons

Ingen nedgång i HPV-vaccineringen

Åtta av tio flickor födda 2002 och 2003 är vaccinerade mot HPV-virus med minst en dos vaccin, visar nya siffror från Folkhälsomyndigheten.

31 mar 2016, kl 08:33
0

Uppdaterad data visar att 81 procent av flickorna födda 2002 är vaccinerade och 77 procent av flickorna födda 2003. På Folkhälsomyndigheten tror man inte att skillnaden i huvudsak beror på tidigare negativ rapportering om vaccinet.

– Det är för tidigt att säga, men vi ser inget samband. Det är ingen stor skillnad och flickor som är ett år äldre har haft ett år längre på sig att erbjudas vaccination. Någon procentandel försvinner även på grund av att det uppkommit tekniska problem under förra året så att alla inte har kunnat registrera vaccinationerna i registret. Det kommer att jämna ut sig så att flickor födda 2003 kommer ikapp, säger Tiia Lepp, epidemiolog på Folkhälsomyndigheten.

Siffrorna kommer från Folkhälsomyndighetens nationella vaccinationsregister och är för år 2015. Det är andelen folkbokförda flickor som fått minst en dos HPV-vaccin innan den 1 januari i 2016.

Andelen vaccinerade flickor skiljer sig även mellan län, kommun och enskilda skolor i vilken årskurs och termin den första vaccindosen erbjuds. Hur sifforna skiljer sig mellan olika kommuner vill dock Folkhälsomyndigheten inte lämna ut innan de tittat närmare på siffrorna.

– Vi vet att där det är lägre vaccinationstäckning i vissa kommuner där flera saknas i registret. Men vi försöker titta närmare på siffor där det ser lägre ut för att ta reda på om det missat att registrera, men det tar lite tid, säger Tiia Lepp.

Överlag är man på Folkhälsomyndigheten relativt nöjd med vaccinationstäckningen trots att den är lägre än för övriga vaccinationer som ingår i vaccinationsprogrammet.

– Vi vill gärna se att fler tackar ja till erbjudande eftersom det är ett vaccin som skyddar mot svår sjukdom samt att vaccinet har visat sig vara effektivt och säkert. Men med tanke på att vaccinet är relativt nytt, även om man har vaccinerat i några år, samt att det ges i skolåldern, så är vi nöjda att det inte är lägre täckning än så, säger Tiia Lepp.

Arbetet med att informera om vaccinet pågår fortlöpande och myndigheten försöker bland annat informera om nya studieresultat och delta i utbildningsdagar. Längre fram kommer man även att titta närmare på vilka som inte har vaccinerat sig och via enkäter försöka ta reda på orsaken för att sedan gå ut med mer riktade insatser till dessa grupper.

Fakta om HPV-vaccin:

Vaccinet ingår sedan 2012 i det allmänna vaccinationsprogrammet för flickor mot HPV. Alla flickor i årskurs 5 och 6 erbjuds två doser HPV-vaccin inom ramen för det allmänna nationella vaccinationsprogrammet. HPV-vaccin skyddar mot virustyper som orsakar omkring 70 procent av alla fall av livmoderhalscancer. Virusen orsakar också en stor andel av de allvarliga cellförändringar som kan utvecklas till cancer om de inte behandlas.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Micaela Toresson
Tidigare webbredaktör/medicinjournalist Läkemedelsvärlden.se
Föregående artikel Goda resultat av tidig hormonbehandling
Nästa artikel Dags att på allvar se Norden som en marknad