Annons
Ingen effekt att ha med apotekstekniker på ronden

Ingen effekt att ha med apotekstekniker på ronden

Antalet uteblivna läkemedelsdoser minskade inte när apotekstekniker medverkade vid administreringen.

11 maj 2017, kl 11:20
0

Annons

Brittiska forskare vid universitet i Manchester har undersökt effekten av att ha med apotekstekniker vid utlämnandet av läkemedel på vårdavdelningar. Syftet var att ta reda på om sådan medverkan påverkade antalet icke-utlämnade läkemedelsdoser och därmed förbättrade följsamheten till förskrivna läkemedel.

Resultaten presenteras på Pharmacy research UK:s hemsida och visar att medverkan av apotekstekniker under medicinutdelningen inte hade någon effekt på antalet icke-utlämnade läkemedelsdoser.

Studien genomfördes på ett undervisningssjukhus i nordvästra England och pågick under en månad, februari till mars förra året. Tre sjukhusavdelningar randomiserades till att ingå i studien och på dessa medverkade apotekstekniker vid den sjuksköterskeledda läkemedelsutdelningen vid tre av fyra sådana ronder, alla veckodagar i fyra veckor.

Som jämförelse använde forskarna registerinformation om läkemedelsutlämningen fyra veckor innan studien genomfördes.

I interventionsgruppen var andelen icke-utlämnade läkemedelsdoser 4,0 procent jämfört med 4,9 procent i kontrollgruppen. Skillnaden var inte statistiskt signifikant.

Apoteksteknikernas uppgifter var att lokalisera läkemedel som inte fanns på avdelningen, bistå med att se till att mediciner fanns tillgängliga på efterfrågade tider, stödja sjuksköterskorna vid dokumentation av läkemedlen och arbeta tillsammans med sjuksköterskor och annan vårdpersonal i de fall patienterna vägrade ta de förskrivna läkemedlen

Forskarna konstaterar att resultaten visar att det är möjligt att apotekstekniker medverkar vid läkemedelsadministration på vårdavdelningar, men att det inte har någon inverkan på att minska icke-utelämnade läkemedelsdoser. Vid framtida studier bör man identifiera vårdavdelningar med extra stora behov och sätta in insatserna där för att uppnå större effekt, skriver forskarna.

Studien genomfördes med stöd från forskningsstiftelsen Pharmacy research UK och UK Clinical pharmacy association.