Annons
Bolag fälls för ordet ”vältolererat” i annonstext

Bolag fälls för ordet ”vältolererat” i annonstext

Att använda ordet utan närmare precision strider mot god branschsed, anser branschdomstolen.

11 maj 2017, kl 11:20
0

Det gäller företaget H Lundbeck som säljer läkemedlet Brintellix (substansnamn vortioxetin), ett antidepressivum med multimodal verkningsmekanism. I en annons för läkemedlet står att ”Brintellix är vältolererat”, med en referens till bland annat produktresumén.

Läkemedelsbolagens branschdomstol Informationsgranskningsnämnden, IGN, har tidigare haft synpunkter på just ordet vältolererat. Begreppet är inte tillräckligt tydligt och behöver därför förklaras närmare, på samma vis som uttrycket ”säker” kräver en förklaring, anser nämnden.

Företaget H Lundbeck har i sitt svar till nämnden gått närmare in på vad som avses med vältolererat, och de anser att uttrycket är tillräckligt tydligt. Det handlar om att biverkningarna är av en sådan mild grad att patienterna inte väljer att avbryta behandlingen. Eftersom det står i produktresumén till Brintellix att de främsta biverkningarna är måttliga och övergående, har uttrycket bäring i produktresumén, anser bolaget.

Men IGN anser ändå att begreppet vältolererat används ”allmänt och reservationslöst samt utan närmare förklaring av vad som avses”, och dömer därför bolaget för att ha handlat i strid med god branschsed på läkemedelsinformationens område. H Lundbeck döms att betala 90 000 kronor.