Annons
Fler apotekskurser ska översättas till arabiska

Fler apotekskurser ska översättas till arabiska

Efter ett miljonanslag ska Läkemedelsakademin nu göra fler av sina e-utbildningar tillgängliga på arabiska.

11 maj 2017, kl 15:47
0

Annons

Marie Eklund.

Tillsammans med Sveriges Farmaceuter, Almega och Svensk Handel har Läkemedelsakademin, ett dotterbolag till Apotekarsocieteten, sökt och beviljats cirka 4,5 miljoner kronor i så kallade främjandemedel. Medlen, som är ett statsbidrag, fördelas av Arbetsförmedlingen på uppdrag av regeringen för att främja särskilda insatser som syftar till att påskynda nyetablerade personers inträde på arbetsmarknaden.

– Det är mycket glädjande att vi ännu ett år har fått förtroende att fortsätta detta viktiga arbete med att förkorta nyanlända apotekares väg till arbetslivet, säger Karin Meyer, vd för Apotekarsocieteten.

Även förra året tilldelades Läkemedelsakademin sådana medel, och liksom tidigare ska årets medel användas för att översätta e-utbildningar inom apoteksområdet till arabiska. Medlen ska också användas för att utvidga den befintliga kursen i apotekssvenska och till en satsning på kommunikationsträning i yrkessvenska.

– Vi har uppfattat från branschen att det är kommunikationen många farmaceuter med utomeuropeisk grundexamen behöver träna på, säger Marie Eklund, chef för Läkemedelsakademin.

Träningen kommer att bestå i ett antal tillfällen med fysiska träffar med start från och med i höst.

Delar av medlen ska också användas för att stödja de farmaceuter som ska göra universitetens kunskapsprov eller genomföra kompletterande utbildningar för att få sin svenska licens.

Socialstyrelsen har låtit Uppsala universitet göra om kunskapsprovet för nyanlända farmaceuter och det har från flera håll framförts kritik mot att provet nu är för svårt. Det prov som genomfördes vid Uppsala universitet i slutet av april är nu rättat och av de 39 apotekare som skrev provet var det endast sju personer, 18 procent, som klarade det, skriver Svensk Farmaci. Ingen av de sex receptarier som skrev provet klarade det.

Som stöd för de farmaceuter som ska göra dessa prov eller kompletterande utbildningar i framtiden kommer Läkemedelsakademins svenska e-utbildningar i farmakoterapi och egenvård att göras tillgängliga.