Annons

Ingen antibiotika vid öroninflammation

Vänta och se. Så kan, mycket kort, den nya rekommendationen för behandling av akut öroninflammation hos barn beskrivas.

9 jun 2002, kl 07:23
0

Behandling av akut öroninflammation är inte längre synonymt med antibiotikabehandling. På en konsensuskonferens anordnad av Medicinska forskningsrådet, MFR, Socialstyrelsen och Landstingsförbundet kom professionen fram till att för barn över två år rekommendera att vänta med medicineringen.


 


Vänta två dygn


Om barnet inte är allmänpåverkat är konsensuskonferensens alternativ till den tidigare antibiotikabehandlingen att läkaren ber föräldrarna att kontakta honom eller henne igen om besvären kvarstår efter två dygn. Blir barnet sämre bör barnet undersökas igen och rekommenderas antibiotika. Vid oförändrade besvär kan antibiotika förskrivas eller man kan komma överens om att vänta ytterligare ett dygn. Blir barnet inte bättre bör ny läkarbedömning ske efter tre dygn eller tidigare vid en försämring.


Förutom åldersgränsen exkluderar man också barn med perforerad akut inflammation, barn med recidiverande inflammation (inom 30 dagar), otitbenägna barn (barn som haft tre eller flera akuta öroninflammationer under ett halvår) samt barn med immunbrister, missbildningssyndrom och kromosomrubbningar. Dessa barn ska som tidigare behandlas direkt med antibiotika.


 


Viktig förändring


? Men det här är ett skifte i synsättet på antibiotikabehandlingen, tycker Sigvard Mölstad som var ordförande i konferensens expertgrupp.


Han beräknar att det mellan tummen och pekfingret rör sig om cirka 250 000 läkarbesök om året för vilka den nya rekommendationen kan gälla.


? Om vi som en början kan få ned antibiotikaanvändningen till hälften i den gruppen, tycker jag att det är en stor och viktig förändring.


Bakgrunden till det förändrade synsättet är bland annat att de placebo-kontrollerade studier som gjorts inte visar på någon avgörande skillnad vad gäller utläkning eller smärta mellan grupperna hos i övrigt friska barn över två års ålder.


En minskad användning av antibiotika kan däremot ha en positiv effekt på resistensutvecklingen. Barnen slipper också de biverkningar som inte sällan är förknippade med antibiotika.


Den tidigare rekommenderade antibiotikabehandlingen har dock inte strukits ur det nya konsensusuttalandet, utan finns kvar som ett alternativ.


? Skälet till det är bland annat avståndet till läkare som kan göra det svårt med rekommenderade återbesök, säger Sigvard Mölstad.


 


Val av antibiotika


Om behandling med antibiotika ges rekommenderar expertgruppen följande:


Förstahandsval: PcV ( fenoxymetylpenicillin) under fem dagar.


Vid terapisvikt: Amoxicillin under tio dagar. Om odling på mellanöressekret eller från nasofarynx visar betalaktamasproducerande H. influenzae bör amoxicillin-klavulansyra ges.


Vid recidiv: PcV under tio dagar.


Vid penicillinallergi: Erythromycin under tio dagar.


Vid penicillinallergi och terapisvikt: kontakt med ÖNH-specialist för diskussion.


Ingert Nilsson