Inga tillstånd klara den 1 juli

Inga tillstånd klara den 1 juli

Läkemedelsverkets inspektionsenhet uppmanar aktörerna att sitta still i båten men samtidigt förbereda sig noggrant. I en intervju berättar Erica Hagblom på Läkemedelsverket att  många aktörer fortfarande har mycket kvar att göra.

12 maj 2009, kl 20:12
1

Annons

När kan man skicka in en ansökan om att starta apotek till er?
– Vi vill inte uppmana någon att skicka in en ansökan innan våra föreskrifter är beslutade efter att vi  fått  bemyndiganden från regeringen. När det är klart kommer vi att tillhandahålla en obligatorisk ansökningsblankett och en elektronisk ansökningsblankett med exakta uppgifter. Innan den är klar är det ingen idé att skicka in, det tar bara tid både från aktörerna och från oss.

– När de blir klara med detta på regeringskansliet det vet inte jag i nuläget. Först när vi fått det svart på vitt från dem kan vi finalisera våra föreskrifter. Fram till dess försöker vi förbereda oss så mycket vi kan. Vi har ju tagit fram preliminära föreskrifter som varit på remiss men de bygger på vad vi antagit att regeringen reglerar i förordning kontra vad Läkemedelsverket får bemyndiganden att reglera.

Stämmer det att ni kommer att prioritera ansökningar från aktörer som köpt kluster från Apoteket AB?
– Vi har inte satt någon officiell ordning. Däremot har vi flaggat för regeringen att om det skulle bli en kö av ansökningar som gör att vi måste prioritera för att hinna med, så kan det bli fallet. Anledningen är att apotek som idag drivs av Apoteket AB aldrig får stängas så det får inte uppstå något glapp, tillgängligheten får inte svikta. Men jag tror inte att en sådan kö kommer att uppstå, vi är väl förberedda  för att hinna med ansökningarna.

Är det alltså först till kvarn som gäller?

– Vi har inte riktigt landat i hur vi lägger upp det. Det beror på vilka typer av ansökningar som kommer in och vilken kvalitet de har.

Hur väl förberedda verkar de blivande apoteksinnehavarna vara?
– De frågor vi får tyder på att många har en hel del hemarbete kvar att göra. Särskilt vad gäller frågan om kraven på elektronisk tillgänglighet och kontakterna med Apoteket Service AB. Framför allt bland små aktörerna verkar många av kraven om rapporteringsskyldighet och hantering av personuppgifter komma som en överraskning. Vårt råd är att de ska sitta lugnt i båten och läsa på ordentligt så att ansökan kan vara så komplett som möjligt när de skickar in den. En komplett ansökan leder snabbare till ett tillstånd.

Vilka andra frågor får ni?
– Många har missat reglerna om ägandeförhållandena. Vi får många förfrågningar från förskrivare, yrkesverksamma och pensionerade som vill öppna apotek men det är ju förbjudet enligt lagen för dem att driva apotek. Vi får också frågor om avgiften för att ansöka om och driva apotek men den vet vi inte än, vi väntar på regeringsbeslut.

Kan du förstå att det finns en frustration hos blivande aktörer som ska förbereda sig utan att veta exakt vad som krävs?
–  Självklart gör jag det. Vi hade ju önskat att det var en period på nio månader mellan riksdagsbeslutet om omregleringen och det att laget träder ikraft just för att alla skulle hinna med sina förberedelser . Nu blir det väldigt tätt inpå vilket är olyckligt. Men vi håller inte i taktpinnen helt enkelt.

Myndighetstexter kan vara svåra. Kommer förordningarna vara begripliga för de sökande?
– Vi kommer att ge ut vägledningar till våra föreskrifter  i samband med att de publiceras och de är till för att hjälpa den som läser föreskrifterna. I den texten kan vi vara mer beskrivande och förhoppningsvis göra det enklare att förstå vad som krävs. En föreskriftsstext är väldigt reglerad och styrd, den får till exempel inte innehålla samma formuleringar som lagtexten.

En annan het fråga är listan över de receptfria läkemedel som ska få säljas utanför apotek. När presenterar ni den?
– Vi har inte satt någon deadline för det än, men det blir inte innan riksdagsbeslutet om handeln med receptfritt är taget viket är aviserat till den 11 juni. Sen får vi se hur långt vi har hunnit då men då kommer vi förhoppningsvis kunna berätta när den blir klar.

Kommer något apotek ha ett tillstånd klart till den 1 juli?
– Jag tror att det blir svårt. Givet hur dagarna tickar iväg blir det snarare till hösten.

Läs andra intervjuer med profiler inom apoteksomregleringen:
090506 Omstruktureringsbolagets vd Eva-Britt Gustafsson
090520 Farmacevtföretagarna, Lennart Axelsson
090527 Servicebolagets vd, Ylva Hambraeus Björling
090603 Apotekets omregleringsorganisation, Stefan Gustafsson
090610 Apotekets internationella chef,
Thony Björk
090617 Statssekreterare på finansdepartementet, Dan Ericsson
090617 TLV:s apoteksansvarige, Magnus Thyberg

1 Kommentar

Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läs mer

  1. Enligt var jag hört så ägs “Fox pharmacy” på Vasagatan i Stockholm av två läkare. Hur är detta möjligt? Måste det ske ett ägarbyte senast 30/6 2009? Får resp. läkares fru/sambo/barn i så fall äga?