Restriktiv hållning till traditionella växtmedel rekommenderas

Apotekspersonal kan informera men bör passa sig för att rekommendera kunder att pröva Chisan eller någon annan av de växtbaserade läkemedel som klassats som traditionella. Det kan stå i strid med vetenskap och beprövad erfarenhet.

12 maj 2009, kl 19:04
1

Annons

Farmacevter bör inta en restriktiv hållning när man informerar kunder om adaptogener eller andra traditionellt växtbaserade läkemedel som nu börjat registreras hos Läkemedelsverket.
Det skriver myndigheten i den vägledning man publicerat på hemsidan. Vägledningen har man gett ut i samråd med Socialstyrelsen, eftersom det är den myndigheten som har tillsynen över legitimerad personal.
? Men det är hit vi får samtal från hälso- och sjukvårdspersonal som undrar vad man får säga och inte när det gäller de växtbaserade medlen, säger Per Claesson på Läkemedelsverket.

För de växtbaserade
som godkänts som väletablerade växtbaserade läkemedel gäller i princip samma regelverk som för ?vanliga? läkemedel.
Däremot blir det lite känsligare när det gäller de medel, hittills fem produkter, som registrerats som traditionella växtbaserade läkemedel.

Även om de genomgått
ett registreringsförfarande vid Läkemedelsverket och bedömts vara av god farmacevtisk kvalitet, det vill säga de innehåller det som står på förpackningen och är oskadliga vid normal användning, så är det vetenskapliga underlaget skralt.
Indikationerna grundar sig uteslutande på erfarenheter av långvarig användning.

Men vad får då apotekspersonalen säga?
? De kan informera om att produkterna finns. Och då bör de informera om skillnaden mellan registreringsförfarandet och läkemedel som godkänts. Men de kan inte ge några som helst synpunkter på om kunden ska använda dem eller inte, säger Anna Karin Gullberg på Socialstyrelsen.
Att till exempel rekommendera Chisan till den som känner sig trött kan stå i strid med vetenskap och beprövad erfarenhet.

 

1 Kommentar

Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läs mer

  1. Men icke-utbildad personal på landets hälsokostkedjor får lämna vilken kvacksalveriinformation som helst. Lika smart som vanligt från socialstyrelsen alltså. Vad annat kan man vänta sig med dagens pajasregering?
    /farmaceut