Inga andningsskydd för apotekspersonal i Sverige

Inga andningsskydd för apotekspersonal i Sverige

Att bära andningsskydd på jobbet är inte aktuellt för svensk apotekspersonal men flera andra åtgärder införs.

3 apr 2020, kl 15:33
0

Andningsskydd eller munskydd är en av de smittskyddsåtgärder som den internationella farmaciorganisationen FIP lyfter fram i sina rekommendationer för hur apotekspersonal ska bidra i kampen mot det nya coronaviruset. FIP rekommenderar där bland annat att apotekspersonal i jobbet på apotek ska bära någon typ av ”face masks”. Begreppet innefattar både det vi brukar kalla munskydd och mer tekniskt avancerade andningsskydd.

Munskydd skyddar inte bäraren från coronasmitta, men kan förhindra att bäraren sprider smitta till andra. Andningsskydd ger däremot smittskydd i båda riktningarna.

Men FIP:s rekommendation får inget gehör i Sverige. Varken facket – Sveriges farmaceuter – eller apotekens branschorganisation Sveriges apoteksförening tycker att mun- eller andningsskydd på apotekspersonal verkar vara en god idé i nuläget.

Andra behöver bättre

– Vi jobbar tillsammans med arbetsgivarna för en säker arbetsmiljö för de apoteksanställda. Våra lokalföreningar inom branschen har begärt förhandlingar om detta med respektive apotekskedja. Vi har krävt åtgärder på sex olika punkter. Men ansiktsmasker ingår inte i dessa, dit har vi inte kommit i Sverige, säger Ulf Janzon, ordförande i Sveriges farmaceuter.

– Eftersom det råder brist på sådan skyddsutrustning bör den i första hand gå till de yrkesgrupper i vården som behöver dem allra mest. Vi kan inte kräva andningsskydd om det betyder att läkare och sjuksköterskor då blir utan.

Sveriges apoteksförening menar å sin sida också att FIP:s rekommendation inte är anpassad till svenska förhållanden:

”FIP är en organisation med medlemmar från hela världen, även länder där munskydd används även i situationer där det inte föreligger risk för smittspridning” skriver Fredrik Boström, chefsfarmaceut i Sveriges apoteksförening, i ett mejlsvar till Läkemedelsvärlden.

”Förutom att vi vanligtvis inte använder munskydd så har vi i Sverige en stark tradition med god handhygien, bra städningsrutiner etc. Vi har förhållandevis stora apotekslokaler och ett regelverk som ska säkerställa avstånd mellan kunder som väntar på receptexpediering.”

Fredrik Boström hänvisar även till Folkhälsomyndighetens information om munskydd utanför vården. Denna information säger att munskydd inte behövs i vanliga situationer ute i samhället. Tillräckligt avstånd mellan människor och god handhygien är enligt Folkhälsomyndigheten där bättre skyddsåtgärder.

Arbetsgivaren måste analysera

Även Arbetsmiljöverket, expertmyndigheten när det gäller arbetsmiljöfrågor, menar att smittrisksituationen på apotek mer liknar den i samhället i stort än den i vården.

– Vården är en superriskzon där personal kan möta patienter med konstaterad eller misstänkt smitta. Men även i andra yrken där man träffar många människor finns nu en viss riskökning eftersom vi har en allmän samhällsspridning och spridningsrisken har klassats som mycket hög. Detta gäller bland annat på apotek, i livsmedelsbutiker och i kollektivtrafiken. Där är det dock ändå främst samma typ av skyddsåtgärder som i övriga samhället som är aktuella, säger Björne Olsson, enhetschef vid Arbetsmiljöverket.

Han förklarar att arbetsmiljölagstiftningen kräver att arbetsgivare i alla verksamheter måste analysera smittrisker. I rådande situation innebär det att analysera smittrisken i olika arbetsmoment och att se till att de blir så låga som möjligt. Det framgår av Arbetsmiljöverkets föreskrift angående smittrisker.

Bland annat måste arbetsgivarna nu möjliggöra god handhygien och tillräckliga skyddsavstånd mellan personer. Dessutom kan anställda som tillhör en riskgrupp behöva få byta arbetsuppgifter eller skyddas på annat sätt.

– Det finns en följd av saker man kan göra innan man kommer till att sätta in skyddsutrustning, säger Björne Olsson.

Hur bra är plexiglasskydden?

Flertalet stora apotekskedjor har liksom många andra butikskedjor de senaste veckorna satt upp plexiglasskivor för att förhindra smitta från kunder till personalen, eller beslutat göra det. Plexiglasskydden placeras mellan kund och personal i receptkanaler och vid kassor.

Björne Olsson på Arbetsmiljöverket framhåller dock att det ännu saknas kunskap om vilket virusskydd sådana installationer egentligen ger.

– Vi vet än så länge långt ifrån allt om det nya coronaviruset och hur det uppför sig. Därför  är det svårt att veta exempelvis hur effektiva plexiglasskydd är. Men i varje fall bör de kunna skydda om någon hostar eller nyser rakt emot dig, konstaterar han.

På liknande sätt resonerade Apoteket AB som väntade längre än övriga stora kedjor med sitt beslut om plexiglasskydd, men nu ändå har bestämt att installera sådana på alla sina apotek.

– Vi har diskuterat det fram och tillbaka eftersom ingen egentligen vet hur bra denna åtgärd är. Men samtidigt ger de utan tvivel ändå ett skydd mot direkta hostningar och nysningar och vi har kommit fram till att fördelarna överväger de eventuella nackdelarna, säger Magnus Frisk, pressansvarig vid Apoteket AB.

– Den viktigaste skyddsåtgärden är dock fortfarande handhygien och att hålla avstånd. Det får vi inte glömma.

Begränsa kundantalet

Förutom plexiglasskydden satsar apotekskedjor nu bland annat på ökad städning, markeringar på golvet som visar kunderna hur långt ifrån varandra och personalen de bör stå, personalutbildning, informationsskyltar som påminner om Folkhälsomyndighetens riktlinjer och handsprit till kunderna.

I de allmänna råd som Folkhälsomyndigheten nyligen publicerade framhöll myndigheten också att butiker bör se till att begränsa antalet kunder som är inne i butiken samtidigt. Även det har redan börjat tillämpas periodvis på vissa apotek.

– Vi har använt det på enstaka apotek vid några tillfällen för att förhindra att det blir trångt och det är en åtgärd som apoteken är beredda att vidta vid behov, säger Magnus Frisk, Apoteket AB.

– Med hjälp av en väktare eller apoteksanställd vid dörren slussar vi då kunderna enligt principen en ut en in.