Annons

Indragning av tolkapon oroar parkinson patienter

Många patienter med parkinsons sjukdom har blivit betydligt bättre med läkemedlet tolkapon och oroar sig  för EMEAs indragning av läkemedlet.

24 jun 2002, kl 19:02
0

Annons

Den europeiska läkemedelskontrollmyndigheten EMEA:s vetenskapliga kommitté rekommenderade i slutet av november omedelbar indragning av Tasmar (tolkapon) mot Parkinsons sjukdom. Tolkapon, som utövar sin effekt genom att minska nedbrytningen av levodopa, godkändes för försäljning hösten 1997. Efter godkännandet har ett dussintal fall av allvarlig leverskada, varav 3 dödsfall rapporterats. Fall av leverpåverkan noterades redan i de kliniska studier som låg till grund för godkännandet och därför rekommenderades månadsvisa kontroller av leverproverna under det första halvåret.
Beslutet att dra in tolkapon oroar parkinsonpatienter. Många medlemmar har hört av sig till Lars Tallroth, ordförande i Stockholms Parkinsonförening.
? Men oron gäller mer risken för att inte få tillgång till läkemedlet än oro för leverskador. För många handlar det om att gå från ett ganska drägligt allmäntillstånd till en betydligt sämre tillvaro med minskad rörlighet, säger han.
Många kommer att ansöka om dispens att få använda tolkapon. På Läkemedelsverket uppger professor Björn Beerman att det inte finns några svenska rapporter som ger stöd för en indragning och att man kommer att kunna behandla ansökningar om dispenser med kort varsel.
Amerikanska Food and Drug Administration, det schweiziska och det kanadensiska läkemedelsverket har låtit Tasmar finnas kvar på marknaden, men rekommenderar att man tar tätare leverprover på patienterna.
Tolkapon var den första COMT hämmaren på marknaden (COMT står för Catechol-OxyMetyl-Transferas). En andra COMT hämmare entakapon (Comtess) har nyligen godkänts.