Annons

Alla farmaceuter i Sverige blir legitimerade

Efter årsskiftet kan alla apotekare och receptarier ansöka om legitimation och från år 2000 blir det ett krav på apotek och i detaljhandeln. Största skillnaden är att legitimationen kan återkallas ? det kan inte ett examensbevis.

24 jun 2002, kl 19:03
0

En ny lag om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område träder i kraft vid årsskiftet och ger apotekare och receptarier ensamrätt till yrket i kraft av legitimation. Ensamrätt till yrke genom legitimation har hittills gällt barnmorska, läkare och tandläkare, men med den nya lagen hör nu alltså även apotekare och receptarier till denna kategori. Den nya lagstiftningen finns i Svensk Författningssamling under beteckningarna 1998:531 och 532.
Ansökan om legitimation görs hos Socialstyrelsen.
? Efter den första januari är det meningen att vi skall kunna legitimera samtliga verksamma apotekare och receptarier inom i första hand detaljhanden, säger Leif Gudmundson på Socialstyrelsens behörighetsenhet. Blanketter för ansökan om legitimation håller på att tryckas och de kommer att distribueras med hjälp av Farmacevtförbundet. De farmacevter som inte är organiserade får själva höra av sig hit till Socialstyrelsen för att få blankett.
Ansökningarna kommer inte att registreras och behandlas förrän efter den första januari 1999. Socialstyrelsen hoppas på förståelse för att handläggningstiden för ett så stort antal ärenden under begränsad tid är svår att förutse. Legitimationsbeviset kommer att kosta 475 kr och det består helt enkelt av ett tryckt papper där det står att man har legitimation som apotekare eller receptarie.
Det är meningen att alla som har en examen som apotekare eller receptarie skall kunna ansöka om legitimation, oavsett när man tog sin examen.
?Vi vill täcka upp hela yrkeskåren bakåt i tiden, säger Leif Gudmundson. Det finns heller inga tilläggskrav av något slag om att man måste arbeta inom en viss sektor.
Skillnaden mot tidigare är att ensamrätten till yrket inte är kopplat till examen utan till legitimationen. Vad blir då skillnaden?
? Det påtagliga är att legitimation går att återkalla vilket man inte kan göra med ett examensbevis, säger Leif Gudmundson.
Det är Hälso- och Sjukvårdens ansvarsnämnd som beslutar om återkallande av legitimation och Socialstyrelsen agerar som en sorts åklagare i förhållande till Ansvarsnämnden. Patient eller anhörig anmäler via Socialstyrelsen som sedan kan yrka på återkallande.
Ett beslut om att återkalla legitimationen skall gälla i högst sex månader. Om det finns särskilda skäl kan giltighetstiden förlängas med ytterligare sex månader. Legitimationen kan återkallas om man varit ?grovt oskicklig vid utövningen av sitt yrke? eller om man på grund av sjukdom eller liknande inte kan utöva yrket.
Under en övergångsperiod som gäller hela 1999 har apotekare och receptarier rätt till skyddad yrkestitel utan att ha fått legitimation. Efter 1999 års utgång kommer det att bli krav på legitimation vid anställning på apotek eller att utöva yrke som apotekare eller receptarie inom detaljhandeln med läkemedel.