IMS spår lägre globala kostnader

De globala läkemedelskostnaderna minskar för flera områden under 2008,
samtidigt kan industrin räkna med långsammare godkännandeprocesser. Det
spår det internationella analysföretaget IMS Health.

2 nov 2007, kl 12:15
0

Flera marknadsledande läkemedel förlorar sina patent nästa år och utsätts då för konkurrens från generiska preparat. Mest tydlig blir skillnaden i USA där kostnaderna per dag redan har sjunkit 20 till 40 procent för terapiområden där patent gått ut 2007. Och IMS Health spår att kostnaderna fortsätter att sjunka inom flera terapiområden 2008 när läkemedel med cirka 20 miljarder dollar i årlig försäljning förlorar sina patent.

Det antipsykotiska läkemedlet Risperdal, osteoporosmedlet Fosamax och antiepileptikat Lamictal är exempel på preparat som inte kommer att vara patentskyddade nästa år.
Utbildningsprogram i Japan, Spanien och Italien och initiativ till nya regeringskontrakt i Tyskland gör att användningen av generika kommer att öka i dessa länder.

I den årliga prognos som IMS nu har presenterat förutspår företaget också fler oberoende metaanalyser av läkemedel, långsammare godkännandeprocesser och att myndigheter kräver mer evidens.