Hormonavbrott påverkade inte överlevnad

Att med vissa mellanrum avbryta hormonbehandling av patienter som har ett stigande PSA värde eller opererats för prostatacancer tycks vara lika effektivt som en kontinuerlig behandling.

18 sep 2012, kl 11:33
0

Annons

Det är kanadensiska forskare som i en randomiserad studie med totalt 1 386 patienter funnit att skillnaden i livslängd inte skiljde sig åt mellan de som fick kontinuerlig behandling och de som hade pauser i behandlingen.

Medianöverlevnaden var 8,8 år i den grupp som haft pauser i behandlingen och 9,1 år i gruppen som behandlats kontinuerligt. En skillnad som inte är statistiskt signifikant, inte heller för dödlighet relaterad till cancersjukdom.

Behandling med avbrott tycktes ge en bättre livskvalitet på vissa områden som till exempel fysisk funktion, trötthet, värmevallningar och erektil funktion.

Men även om det fanns skillnader i livskvalitet var de mindre än förväntat, skriver författarna i en kommentar.