Annons

Fetmakirurgi gav lägre läkemedelskostnader

Personer som opererats mor fetma har lika mycket kontakt med sjukvården som de som får annan fetmabehandling. Men på sikt använder de mindre läkemedel.

19 sep 2012, kl 09:52
0

Annons

Fetmakirurgi har i studier visat ge bestående viktminskning och en minskning av risken att insjukna i bland annat diabetes, hjärtinfarkt och cancer. I en nyligen publicerad studie av över 4000 personer, har svenska forskare sett att de opererade utnyttjar sjukvården i samma grad som fått konventionell fetmabehandling.

Den så kallade SOS-studien har drivits från Sahlgrenska akademien och inkluderar 2010 personer mellan 37 och 60 år som genomgått kirurgisk behandling mot fetma mellan 1987 och 2001, och 2037 kontrollpersoner. I sin analys har forskarna jämfört hur mycket öppenvård exklusive primärvård, slutenvård och hur mycket läkmedel samtliga deltagare använde efter behandlingen. Uppföljningstiden var upp till 20 år.

Trots att de fetmaopererade hade en mer bestående viktminskning och en minskad risk för flera sjukdomar så konsumerade de mer vård efter sin operation. Till stor del handlade det om komplikationer kopplade till operationen under det första året.

Till en början fanns heller inga skillnader vad gäller kostnaderna för läkemedel mellan de båda grupperna. Men, sju år efter operation, var den genomsnittliga kostnaden för läkemedel 1500 kronor lägre för de som genomgått fetmaoperation. Framför allt handlade det om minskad användning av preparat mot diabetes och hjärt-kärlsjukdomar.

Studien har publicerats i tidskriften JAMAs temanummer om fetma.