Annons

Hjärtsvikt av adhd-läkemedel

Fem svenska patienter 18 år och äldre tros ha fått hjärtsvikt på grund av behandling med centralstimulerande medel.

6 nov 2012, kl 14:51
0

Annons

I senaste numret av Läkartidningen beskriver överläkaren Gerhard Wikström med kollegor fem vuxna patienter som alla utvecklat hjärtsvikt under behandling med centralstimulerande medel i sex månader till åtta år.

Kopplingen till behandlingen med adhd-läkemedel är möjlig men det behövs förstås helt andra studier än fem fallbeskrivningar för att säkerställa om sambandet finns, påpekar författarna.

I två av fallen har medicineringen skett under tonåren, i tre hade den satts in i vuxen ålder.

I Fass utgör bland annat kranskärlssjukdom, hjärtsvikt och potentiellt livshotande arytmier kontraindikationer för behandling med centralstimulerande medel.

Författarna till studien påpekar att diagnosen adhd är vanlig och tillståndet troligen fortfarande underdiagnosticerat. Men de varnar för att man idag inte kan veta hur det somatiska utfallet blir om allt fler behandlas med de centralstimulerande medlen.

Gerhard Wikström och hans kollegor förordar en försiktig hållning och råder kollegor att vid eventuell medicinering aktivt leta efter ökad risk för hjärtsvikt, ärftlighet för hjärtsvikt, överintag av alkohol, förekomst av andra kärlsjukdomar innan man påbörjar en medicinering.