Hexyon passar i svenskt vaccinationsschema

Det räcker med tre doser av det sexvalenta barnvaccinet Hexyon.

17 feb 2015, kl 10:55
0

Annons

Med ett nytt doseringsschema kommer Sanofi Pasteur MSDs sexvalenta barnvaccin att passa in det svenska vaccinationsprogrammet.

Europeiska läkemedelsverkets rådgivande kommitté, CHMP, anser att man kan ge barnvaccinet Hexyon i så kallat 2+1-schema. Doseringsschemat innebär att barnen får vaccin som en primärvaccination vid tre och fem månaders ålder. Sedan ges en boosterdos vid 12 månader.

I Sverige och övriga nordiska länder ger man vaccin mot polio, difteri, kikhosta, stelkramp, Haemophilus influenzae typ B och Hepatit B efter 2+1-schema och nu kommer Hexyon kunna konkurrera i upphandlingar om EU-kommissionen följer CHMPs rekommendation och godkänner doseringen.

Vaccinet är sedan tidigare godkänt att tas i tre grunddoser och en boosterdos.