Annons

Handel med läkemedel över internet ökar kraftigt

Den illegala handeln med läkemedel via internet ökar kraftigt. Det hävdar FN:s narkotikaorgan International Narcotics Control Board, INCB, i en ny rapport.

26 apr 2006, kl 16:53
0

Annons

Ett stort antal receptbelagda preparat säljs fritt på internet. Många stater har under senare år vidtagit åtgärder för att stoppa denna verksamhet. Men hittills har det inte gett något större resultat. Tvärt om pekar allt mot att verksamheten är starkt expanderande.
I Thailand beslagtogs under år 2004 mer än en halv miljon tabletter av den ångestdämpande substansen diazepam. Tabletterna förekom i försändelser, som huvudsakligen var adresserade mottagare i USA och England.

Cyberapotek i USA
I USA har myndigheterna avslöjat ett cyberapotek som fick sina preparat från en illegal fabrik i den centralamerikanska staten Belize. Preparaten var Xanax (alprazolam), Valium (diazepam) och Ritalin (metylfenidat).
I Sverige och flera andra länder har man gjort beslag av Rohypnol-tabletter tillverkade av råvaror köpta på en webbsajt baserad i Kina.
INCB har försökt uppskatta omfattningen av denna internethandel. Men det är svårt. Cyberapoteken agerar i det fördolda. Sajterna öppnas, flyttas och stängs med korta intervaller.
Endast en sak är klar: Verksamheten är mycket lukrativ. Från vissa av dessa sajter expedieras i genomsnitt cirka 450 beställningar per dag. Som regel får köparna betala betydligt mer än vid legal förskrivning. Det finns exempel där priset är 18 gånger högre.
Med all sannolikhet uppgår det totala värdet av denna handel till hundratals miljoner dollar om året. Det betyder, i så fall, att verksamheten har ökat explosionsartat under de senaste fem åren.

Oseriösa apotekare
Läkemedel som säljs olagligt på internet har till viss del kommit på avvägar genom stöld på fabriker och hos grossister, genom förfalskning av exportintyg och genom medverkan av oseriösa apotekare.
Enligt uppgifter, som INCB förfogar över, finns det också etablerade läkemedelsföretag, som reserverar en del av sin tillverkning för den svarta marknaden.
Men den största andelen av preparaten är olagligt tillverkade med delvis felaktiga beståndsdelar. Konsekvensen blir att de som köper läkemedel på internet, har begränsad chans att få äkta vara. I USA, till exempel, bedömer man att endast hälften av köparna får originalprodukter.

Internationellt samarbete
INCB anser nu att det krävs krafttag mot den här verksamheten. Vad som i första hand behövs är internationellt samarbete, vilket nästan helt saknas i dag.
Vidare bör staterna utnyttja lagstiftning för att i högre utsträckning kunna få informationer från bland annat internetleverantörer och betalkortsföretag.
Slutligen anser INCB att staterna bör skaffa sig rätt att kontrollera alla in- och utförselvägar för internationella postförsändelser. Detta ska då också inkludera rätten att utföra kontroller i de internationella transportföretagens lokaler.