Hälsokommissionären vill bryta dödläget med styckning

John Dalli, påtänkt som EU:s nye hälsokommissionär kan tänka sig att stycka upp det så kallade pharmapaketet. Han vill gå vidare med förslagen om hur EU ska arbeta för att minska försäljning av förfalskade läkemedel, men anser att det betydligt mer kontroversiella om reklam till konsumenter behöver omarbetas.

19 jan 2010, kl 18:04
0

Annons

EU:s nye hälsokommissionär, John Dalli, lovade vid utfrågningen i parlamentet att ta nya initiativ för att bryta dödläget för förslagen i det så kallade pharmapaketet som bland annat innebär liberalare regler för marknadsföring och information om receptbelagda läkemedel.

Det förslaget
kan behöva en omarbetning för att patientperspektivet ska bli tydligare, sade han bland annat under den tre timmar långa utfrågningen på tisdagen.
? Det kan till exempel finnas behov av en skarpare gränsdragning mellan industri och reklam.

John Dalli
menade att en lösning för att bryta det dödläge som råder är att stycka upp de olika delarna i pharmapaketet, så att man snabbt kan gå vidare med de mer okontroversiella förslagen, till exempel hur EU ska arbeta för att minska den illegala försäljningen och förbättra biverkningsrapporteringen.
John Dalli försäkrade under utfrågningen att han kommer att värna konsumenternas intressen om det skulle uppstå konflikter mellan konsument- och industrisektorn.
Om John Dalli som är Maltas socialminister accepteras av parlamentet kommer han att tillträda under februari.