Mindre antibiotika förskrivs

Under förra året minskade förskrivningen av antibiotika i
öppenvården. Minskningen syntes i alla Sveriges län och jämfört med
2008 hade den sjunkit med 7,4 procent enligt Strama.

19 jan 2010, kl 13:26
0

Annons

Statistik från Strama, Samverkan mot antibiotikaresistens, visar att förskrivningen av antibiotika i öppenvården minskade under 2009. Främst minskade förskrivningen av preparat som oftast används mot luftvägsinfektioner. Bland preparat mot urinvägsinfektioner sågs en fortsatt minskning av kinoloner, ett bredspektrumantibiotika som är en av de mest resistensdrivande.

Stramas siffror, som bygger på försäljningen av recept till privatpersoner från landets apotek, visar att förskrivningen sjunkit i hela Sverige. Totalt förskrevs 7,4 procent mindre antibiotika 2009 än 2008 men de regionala skillnaderna är stora. Västerbotten ligger lägst och Stockholm toppas med 430 recept per 1000 innevånare och år.

Positivt är att förskrivningen av antibiotika till barn upp till fyra år har minskat kraftigt i alla län.
–  Det är mycket glädjande att förskrivningen minskar då problemet med resistenta bakterier ökar i många länder. Men mycket arbete kvarstår om i ska nå Stramas föreslagna mål på 250 recept per 1000 innevånare och ligga i nivå med Nederländerna, säger Christer Norman, allmänläkare på Strama i en presskommentar.