GSK har överklagat vidare om vaccinupphandling
Foto: Istock

GSK har överklagat vidare om vaccinupphandling

Regionernas inköpscentral får vänta ytterligare ett tag med att skriva avtal om inköp av hpv-vaccin.

11 feb 2019, kl 17:13
0

Annons

Som Läkemedelsvärlden rapporterat beslutade förvaltningsrätten i Stockholm nyligen att inte ingripa mot upphandlingen av cancerförebyggande hpv-vaccin till det nationella barnvaccinationsprogrammet.

Domstolen ansåg inte att regionernas inköpscentral SKL Kommentus inköpscentral gjorde fel när niovalenta Gardasil 9 upphandlades utan att andra vaccintillverkare erbjöds att komma in med anbud.

Läkemedelsföretaget Glaxosmithkline, GSK, som hade överklagat direktupphandlingen, låter sig dock inte nöja med förvaltningsrättens beslut. GSK har nu vänt sig till kammarrätten och överklagat domen.

GSK har hela tiden hävdat att regionerna genom SKL Kommentus inte hade rätt att begränsa kravställningen i upphandlingen till att gälla ett niovalent vaccin. I sitt nya överklagande håller bolaget fast vid detta och skriver att ett alternativ till direktupphandling hade varit att ”beakta vaccinernas skyddseffekt mot olika hpv-typer i ett konkurrensutsatt förfarande”.

GSK hävdar vidare att förvaltningsrätten i sin dom inte prövade om SKL Kommentus verkligen hade rätt att tillämpa de regler som möjliggör vissa undantag från huvudregeln om att all offentlig upphandling ska konkurrensutsättas.

I ett första steg ska kammarrätten nu besluta om GSK får prövningstillstånd eller ej för sitt överklagande av förvaltningsrättsdomen. Prövningstillstånd ges om det är viktigt för framtida rättstillämpning att målet tas upp eller om kammarrätten anser att det kan finnas skäl att ändra förvaltningsrättens beslut.

Kammarrätten har meddelat att SKL Kommentus i väntan på domstolens ställningstagande tills vidare inte får teckna slutligt avtal i upphandlingen. Det nuvarande hpv-vaccinavtalet löper till slutet av september i år. SKL Kommentus målsättning är att ha det nya avtalet klart till dess.