Annons
Regionerna fick rätt om överklagad upphandling

Regionerna fick rätt om överklagad upphandling

Regionernas gemensamma upphandling av vaccin mot pneumokocker för högriskgrupper går nu i mål.

12 jan 2023, kl 08:11
0

Efter beslut av två domstolar kan nu regionerna genomföra en tidigare överklagad upphandling av vaccin mot pneumokocker.

Det gäller det vaccin som regionerna ska använda inom det nya särskilda nationella vaccinationsprogrammet mot pneumokocker. Programmet startade den 1 december och omfattar de grupper i befolkningen som löper högst risk att bli allvarligt sjuka av pneumokocker (se faktaruta).

Olika vaccintyper

Det finns två sorters pneumokockvacciner i Sverige. Dels polysackaridvacciner som består av kolhydrater från pneumokockbakteriers kapsel, och dels konjugatvacciner där kolhydrater från bakteriekapseln har kopplats till ett protein. Konjugatvacciner ger generellt ett mer hållbart skydd samt ett bättre immunsvar hos personer med nedsatt immunförsvar.

Det konjugatvaccin som täcker flest bakteriestammar är bolaget Pfizers vaccin Apexxnar som innehåller skydd mot 20 stammar. Våren 2022 kom Folkhälsomyndigheten med en uppdaterad rekommendation. Den sade att vuxna med mycket hög risk för allvarlig pneumokocksjukdom (alltså de vuxna inom det nya nationella vaccinationsprogrammet) bör få detta konjugatvaccin mot 20 stammar.

För övriga vuxna riskgrupper, till exempel äldre under 75 år, kvarstår den tidigare rekommendationen om att vaccinera med polysackaridvaccin.

Vaccinval ledde till överklagad upphandling

Det är Adda inköpscentral AB som har skött regionernas gemensamma upphandling av vaccin till det nya programmet. Mot bakgrund av Folkhälsomyndighetens rekommendation av det bredaste konjugatvaccinet för medicinska högriskgrupper upphandlade Adda detta vaccin direkt av Pfizer. Adda avstod från att konkurrensutsätta upphandlingen genom att annonsera ut den och ta in anbud.

Förhandlingarna gav ett fyraårigt ramavtal värt 88 miljoner kronor med Pfizer. I augusti offentliggjorde Adda detta genom annonsering.

Då reagerade företaget MSD, som också marknadsför pneumokockvacciner. MSD ansåg att det var fel att inte konkurrensutsätta upphandlingen och överklagade den till förvaltningsrätten. Detta ledde till att upphandlingen tillfälligt blev stoppad.

Överklagade två gånger

I skriftväxlingen inför beslutet hos förvaltningsrätten argumenterade MSD för att Pfizers konjugatvaccin inte var det enda vaccinet som kunde uppfylla behovet i det nationella vaccinationsprogrammet. MSD menade att Addas påstående saknade vetenskapligt stöd. MSD ansåg inte heller att Folkhälsomyndighetens rekommendation räckte som argument för att inte ta in fler anbud.

Adda hävdade å sin sida att det direkta upphandlingssättet var korrekt, inte minst på grund av just Folkhälsomyndighetens utlåtande. Adda och regionerna menade att det var uppenbart att Pfizers vaccin var det lämpligaste vaccinet på marknaden för den avsedda målgruppen.

Förvaltningsrätten i Stockholm höll med om detta resonemang och gav Adda rätt. MSD gick då vidare och överklagade förvaltningsrättens beslut hos kammarrätten.

Inget prövningstillstånd

Kammarrätten kom precis före jul med sitt beslut. Domstolen anser att förvaltningsrätten hanterat ärendet korrekt. Kammarrätten beviljar därmed inte prövningstillstånd. Förvaltningsrättens beslut står fast och Adda har kunnat slutföra den tillfälligt stoppade upphandlingen.

Avtalet med Pfizer är enligt Addas hemsida klart och börjar gälla 16 januari.

Vad innebär det nya vaccinationsprogrammet?

Det särskilda nationella vaccinationsprogrammet mot pneumokocker för riskgrupper startade 1 december 2022. Syftet är att ge dem som har särskilt hög risk för allvarlig pneumokocksjukdom vaccinskydd mot infektionen. Regionerna ska erbjuda dem som programmet omfattar kostnadsfri vaccination mot pneumokocker och registrera dessa vaccinationer i det nationella vaccinationsregistret.

Här är grupperna med mycket hög risk för svår pneumokocksjukdom, som ska erbjudas vaccin inom programmet:

1/ Alla personer som är två år eller äldre med följande sjukdomar eller tillstånd:

 • kronisk hjärtsjukdom
 • kronisk lungsjukdom
 • andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion
 • kronisk leversjukdom
 • kronisk njursvikt
 • diabetes mellitus
 • bristande mjältfunktion eller saknar mjälte
 • cystisk fibros
 • läckage av ryggmärgsvätska eller skada på blod-hjärnbarriären till följd av kirurgi eller trauma mot skallen
 • kokleaimplantat mot dövhet
 • nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling
 • organtransplanterad

2/ Vaccination mot pneumokocker ska också erbjudas till alla det år de fyller 75 år. Om vaccinationen inte genomförs under det året, har personen rätt till en kostnadsfri vaccination vid ett senare tillfälle. Detta gäller bara personer som är födda 1947 och senare.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Pneumokocker kan ge svår sjukdom

Pneumokocker är den vanligaste orsaken till bakteriella luftvägsinfektioner och ger allvarligast sjukdom hos små barn, äldre och personer med vissa medicinska tillstånd.

Barn i Sverige vaccineras kostnadsfritt mot pneumokockinfektion inom barnvaccinationsprogrammet sedan 2009. Även äldre och medicinska riskgrupper har rekommenderats att vaccinera sig sedan 1990-talet. Regionerna har också erbjudit dessa grupper pneumokockvaccin, men varje region har själv bestämt vilka grupper som kunnat få det kostnadsfritt.

Med det nya nationella vaccinationsprogrammet blir vaccinet kostnadsfritt för samma riskgrupper över hela landet.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Föregående artikel Nya varianten resistent mot antikroppsläkemedel
Nästa artikel Johan Färnstrand tar över som ny vd på LIF

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Mer information

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng