Annons

Gott resultat för förenklad tbc-behandling

En ny kombinationsbehandling mot tbc, som bara behöver tas en gång i veckan, fungerar relativt bra. Effekten är dock något sämre än den etablerade kombinationsbehandlingen.

19 aug 2002, kl 18:51
0

Annons

Den traditionella behandlingen av infektionssjukdomen tuberkulos utgörs av en kombination av läkemedlen rifampicin (ett antibiotikum) och isoniazid (en så kallad hydrazid). På senare år har dock ett antal nya, alternativa antibiotikum i form av semisyntetiska rifamycinderivat atgits fram som alternativ till rifampicin; på den svenska marknaden finns exempelvis Pharmacias rifabutin (Ansatipin). Inget av de nya medlen har dock visat sig mer effektivt än rifampicin.

Nu visar en studie, publicerad i helgens nummer av tidskriften Lancet, att rifamycinderivatet rifapentin (godkänt i USA med varunamnet Priftin men ännu inte i Sverige) tillsammans med isoniazid fungerar bra i ett i glest behandlingsintervall. Rifapentin och isoniazid gavs i studien en gång i veckan, och jämfördes med den etablerade behandlingen rifampicin + isoniazid två gånger i veckan (Rifapentin har kortare halveringstid än rifampicin i plasma).

Den något sämre effekten jämfört med den etablerade kombinationen motiverar dock inte att rifapentin används som förstahandsmedel, om inte rifampicinresistens föreligger.