Flopp för Iressa i kombinationsterapi

Nedslående resultat för Astrazenecas lungcancerpreparat ZD1839 (Iressa) i kombination med befintlig terapi offentliggjordes igår.

20 aug 2002, kl 12:44
0

Iressa visade sig i studierna INTACT 1 och 2 inte förbättra överlevnaden vid framskriden icke småcellig lungcancer när medlet ges som komplement till platinumbaserad kemoterapi, i jämförelse med enbart kemoterapi.

Medlet tillhör gruppen EGFI-medel (Epidermal Growth Factor Inhibitors) och hämmar det epidermala enzymet EGFR-tyrosinkinas.

Det fortsatta utvecklingsarbetet fokuserar på Iressa som monoterapi, där bättre resultat uppnåtts.

De dåliga nyheterna kommer bara några veckor efter annat bakslag för Astrazeneca; amerikanska FDA begärde nyligen mer information från företaget om kolesterolsänkaren Crestor, vilket kan försena lanseringen.