Globala samarbeten tar ny form

Under apoteksmonopolet var det Apoteket AB som stod som given representant för Sverige i flera av de internationella organisationerna för apotek och farmacevter som FIP och PGEU. Men när omregleringen var ett faktum och fler aktörer dök upp var det ohållbart att just Apoteket som ett företag bland andra skulle vara landets representant.– I och […]

15 mar 2011, kl 15:09
0

Under apoteksmonopolet var det Apoteket AB som stod som given representant för Sverige i flera av de internationella organisationerna för apotek och farmacevter som FIP och PGEU. Men när omregleringen var ett faktum och fler aktörer dök upp var det ohållbart att just Apoteket som ett företag bland andra skulle vara landets representant.
– I och med det blev det naturligt att bollen rullade över till Sveriges Apoteksförening, som sen valt att inte vara med i FIP, säger Thony Björk, vice president i FIP, International Pharmaceutical Federation.

Han har under många år arbetat med internationella frågor inom Apoteket AB och inom FIP som samlar farmacevter och apoteksaktörer från hela världen. Enligt honom är synd att Sveriges Apoteksförening valt att inte vara med i just FIP.
– Det är den internationella organisationen som täcker  både apoteksverksamhet och farmacevter som profession och som dessutom har nära samarbeten med både WHO och andra internationella hälso- och sjukvårdsorganisationer. Samtidigt är det förståeligt att man i nuläget inte har resurser att prioritera det. Men jag hoppas att det är en parentes i början av en omreglerad marknad, säger han.
Men enligt Sveriges Apoteksförening handlar det inte om ett tillfälligt beslut. Man anser helt enkelt inte att FIP är en organisation som stämmer överens med branschorganisationens verksamhet.
– Vi har haft en diskussion om det och anser att FIP i huvudsak är en organisation för professionen medan vi är en förening för bolag som är verksamma på apoteksmarknaden och som ska driva frågor som gör att apoteken får bra förutsättningar. På så sätt ger vi också professionen bra förutsättningar, säger Johan Wallér, vd på Sveriges Apoteksförening.
Istället har Sveriges Apoteksförening valt att satsa på engagemanget i Pharmaceutical group of the european union, PGEU, den europeiska lobbyorganisation som arbetar med att påverka lagstiftarna inom EU och som enligt honom passar bättre för en branschorganisation.
– Där är en viktig uppgift att hålla sig informerad om vad som händer så att vi i god tid kan förbereda oss inför de nya lagar som berör oss. Inom PGEU drivs också både professionella, ekonomiska och marknadsmässiga frågor.
Sverige finns fortfarande representerat i FIP genom Sveriges Farmacevtförbund. Enskilda individer kan vara medlemmar men saknar rösträtt i deras beslutande organ. Men det finns ett missnöje med att Sveriges Apoteksförening valt att inte vara med.
– I andra länder tycker mot-svarande föreningar att det är viktigt att vara med. Där har man konstaterat att professionen är en viktig del av marknaden och ser man det inte så tror jag det är risk att man biter sig själv i svansen, säger Astrid Kågedal, apotekare som sysslat mycket med internationella frågor.
Hon får medhåll av Thony Björk.
– Just vad det gäller att positionera och stärka apotekens och farmacevternas roll som en naturlig del av hälso- och sjukvården är arbetet i FIP väldigt betydelsefullt.

Men enligt Johan Wallér är det nu andra former av internationella samarbeten som tar form. Han nämner utländska företag som Boots och Celecios etablering i Sverige som exempel.
– Världen kommer till Sverige och Sverige till världen. Att Apoteket AB blickar över nationsgränserna med lansering av Apodos är ett exempel. Det sker mycket utbyte över nationsgränser och mellan olika företag, säger han.