Annons

Glitazoner kan öka risk för fraktur

Diabetes typ-2-preparaten pioglitazon och rosiglitazon kan öka risken för frakturer hos kvinnor meddelar Läkemedelsverket.

14 maj 2007, kl 13:08
0

Läkemedelsverket refererar till ett antal olika djur- och humanstudier som visar på ett samband mellan glitazonernas postiva effekter på fettvävnad och negativa effekter på benvävnad. 


Studierna har något motstridiga resultat, men enligt ADOPT-studien, som jämförde effekt- och säkerhetsdata hos patienter som behandlades med rosiglitazon, metformin eller glibenklamid/glyburid, så ökade frakturrisken hos kvinnor. För pioglitazon har man sett samma effekt i den så kallade PROactive-studien. 


Läkemedelsverket gör den samlade bedömningen att den ökade frakturrisken är en effekt för läkemedelsklassen glitazoner.