Annons

Personligt apotek bäst för säkerheten

Patienter ska uppmanas att använda ett enda apotek för alla sina läkemedel. Det är det bästa ur säkerhetssynpunkt, uppmanar WHO i nya riktlinjer.

14 maj 2007, kl 12:33
0

I WHO:s nyligen presenterade nio-stegsprogram för att öka patientsäkerheten lyfts det personliga apoteket fram som en lösning. Vården ska helt enkelt uppmana patienter att använda ett apotek som leverantör både av läkemedel och information. 


WHO föreslår också att det upprättas en läkemedelslista för varje patient, där det ska finnas information om alla receptbelagda och receptfria läkemedel som patienten använder. Listan ska också innehålla information om vilka vitaminer och andra kosttillskott som patienten äter och även andra hälsopreparat. Den här läkemedelslistan ska enligt WHO:s rekommendation uppdateras varje gång som patienten träffar sin vårdgivare.


I nio-stegsprogrammet finns bland annat också tips på hur vårdsystemen ska lösa problemtiken med läkemedel som har snarlika namn och hur patientidentifikationen kan förbättras i vårdkedjan.