Annons

Geografiska skillnader i läkemedelsanvändning förbryllar

Geografiska skillnader i användning av olika läkemedel förbryllar. Statistikansvariga inom Apoteket ska nu börja analysera skillnaderna

26 aug 2003, kl 13:03
0

Att det används mest HIV-läkemedel och medel mot beroende i storstäderna beror på att såväl HIV som drogmissbruk är vanligare i storstäderna. Men vad är skälet till att det i till exempel Uppsala förskrivs 68,6 antidepressiva DDD/1000 invånare och dag medan man i Stockholm nöjer sig med drygt 52? Och vad är skälet till att det på Gotland förskrivs drygt 44 definierade dygnsdoser antikonceptionella medel, medan Blekinge ligger på drygt 62 dygnsdoser? I båda exemplen har statistiken ålderstandardiserats.

Fler specialister
Sådana skillnader ska de statistikansvariga inom Apotekets distrikt titta närmare på och försöka finna en del svar. I Stockholm har Björn Wettermark, apotekare, undersökt hur länet skiljer sig.
? Till exempel används specialistpreparat i högre grad i vårt landsting vilket kanske beror på en större tillgång till specialister.
Vad det beror på att länet har den högsta användningen av angiotensinreceptorblockare i landet kan han bara spekulera om.
Det kan vara så att rekommendationen att använda dessa enbart som tredjehandsalternativ fått sämre genomslag i Stockholm än i övriga landet; en annan förklaring är att det finns en annan attityd till nya läkemedel och högre inkomster hos befolkningen.
Ett sedan gammalt känt exempel är den högre förskrivningen av antibiotika i Skåne.
? Det är bekymmersamt och vi har ingen annan förklaring än terapitradition, säger Christer Luthman statistikansvarig för distriktet.
? Så här har det varit i alla herrans år.