Gefitinib på väg till Europa

Astrazeneca har ansökt om godkännande i EU för gefitinib. I första hand har preparatet testats mot lungcancer.

18 feb 2003, kl 11:04
0

Gefitinib (Iressa) är ett av Astrazenecas största hopp inför framtiden men samtidigt ett sorgebarn. Än så länge är det bara godkänt i Japan. Amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA har begärt in extra information vilket har fördröjt lanseringen.

Preparatet har framför allt använts mot framskriden icke småcellig lungcancer där sjukdomen framskrider trots annan terapi. Patienterna har ofta inte lång tid kvar att leva.

? Man ser en respons hos 15 procent. Tumörsjukdomen går tillbaka, men det är inte botande, säger Per Bergström, överläkare på onkologiska kliniken på Norrlands universitetssjukhus i Umeå.

? Det man har sett är en effekt på tumörstorleken, man vet inget om överlevnaden jämfört med annan behandling. Men med stor sannolikhet innebär det att livet förlängs.

Gefitinib provas också mot kolorektal-, bröst- och halscancer.

Det är svårt att bedöma säkerheten för ett läkemedel som huvudsakligen används på döende patienter, vilket kan förklara den utdragna processen i USA. Gefitinib tycks ändå ha måttliga biverkningar, framför allt diarréer och hudutslag.

Gefitinib hindrar en signalprocess i cellen som vissa cancertyper behöver för att dela sig.

? Vi är i ett tidigt skede i utvecklingen av den här typen av preparat, säger Per Bergström.