Annons

Proteinläkemedel mot psoriasis når Sverige i vår

I vår utökas behandlingsalternativen vid psoriasis när Biogens proteinläkemedel alefacept (Amevive) når den europeiska marknaden. Medlet, som har immunsystemets T-celler som måltavla, godkändes i USA i januari.

18 feb 2003, kl 11:04
0

Hudsjukdomen psoriasis beror delvis på en autoimmun rubbning. Den för sjukdomen karaktäristiska hyperprolifereringen av hudens keratinocyter orsakas bland annat av aktiverade T-celler.

Läkemedel mot psoriasis med T-celler som angreppspunkt utvärderas för närvarande i kliniska studier (se LMV 9/01). Närmast kliniken befinner sig Biogens proteinläkemedel alefacept (Amevive).

Den aktiva substansen är ett fusionsprotein som består av delar av så kallat lymfocytfunktionsassocierat antigen 3 kopplat till delar av immunoglobulinet IgG1. Medlet beräknas nå svenska apotek tidigast i maj.

Olle Larkö, professor i dermatologi vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg, tycker att läkemedlet är intressant eftersom det angriper immunsystemet på ett nytt sätt.

? Sjukdomen består ju delvis av av en immunologisk rubbning. Men även om alefacept kan bli ett värdefullt tillskott på sikt ska vi inte vänta oss några dramatiska resultat. De kliniska studierna har visat en ganska måttlig effekt.


Oklar plats i terapin
En av de två fas III-studier som legat till grund för USA-godkännandet publicerades i december 2002. I studien uppnådde 28 procent av de behandlade patienterna en minst 75-procentig minskning av PASI (Psoriasis Area Severity Index) efter en behandlingsepisod, jämfört med åtta procent av de som fick placebo. Efter två behandlingsomgångar ökade siffran till 40 procent i alefaceptgruppen.

? Resultat från studier där alefacept jämförts fullt ut med andra läkemedel mot psoriasis saknas. Därför är vi långt ifrån klara över vilken plats medlet får i terapin. Inledningsvis lär det bli ett sistahandsmedel som uppskattningsvis 10-20 patienter här på Sahlgrenska kan tänkas få pröva, säger Olle Larkö.

Liksom för de likaledes immunmodulerande TNF-hämmarna vid reumatoid artrit finns farhågor om att infektionsrisken ökar vid behandling med alefacept.

? I prövningarna har detta inte varit något större problem, men det är förstås något som är viktigt att följa framöver.


Efterföljare att vänta
I den nyligen publicerade studien utvärderades intravenös administrering av alefacept. På den europeiska marknaden kommer dock alefacept att tillhandahållas för intramuskulära injektioner.

? Detta administreringssätt har visat jämförbara kliniska resultat i fas III-prövningar som ännu inte är publicerade, säger Fredrik Tedborn på företaget Biogen, som kommer att marknadsföra läkemedlet.

Även andra företag har preparat med liknande verkningssätt under utveckling. Genentech har exempelvis nyligen lämnat in en ansökan om godkännande i USA för antikroppen efalizumab.

En av de så kallade TNF-hämmarna mot reumatoid artrit, infliximab (Remicade, se LMV 3/02) genomgår också fas III-prövningar på indikationen psoriasis.