Annons

?Funktion och säkerhet måste komma före miljöpåverkan?

Läkemedel påverkar miljön, men det gör även transporterna av läkemedel. Skulle det gå att samordna transporterna till Apoteken skulle det innebära enorma miljövinster, menar Bo Gunnarsson. Långtidseffekter och insamling av läkemedel är andra springande punkter i Apotekets miljöarbete.

15 nov 2004, kl 16:53
0

Annons

I mitten av 1980-talet var det ingen på Apoteket som tänkte på att det varje år sprids runt 150 miljoner läkemedelsförpackningar med biologiskt aktiva substanser ? och hur det påverkar vår miljö.
Men trots att både medvetenheten är större och organisationen bättre inom företaget i dag, är miljöarbetet svårt, menar Bo Gunnarsson, ansvarig för den nationella samordningen av miljöfrågor inom Apoteket.
? Apoteket är ett stort företag där vi har liten styrning över våra kunder, vårt läkemedelssortiment eller över lagstiftningen. Men i takt med att svårigheterna ökar så ökar också möjligheterna, säger han.
Svårast är det att skapa motivation kring de långa tidsperioderna som miljöfrågor handlar om, kanske en generation, ibland upp emot hundra år.
? Samtidigt är det mycket som är lätt. Det är lätt att få med sig Apotekets ledning, lätt att samverka med vården och industrin och det finns faktiskt en gemensam syn i frågorna.

Funktion före miljö
Apoteket är enligt lag skyldigt att tillhandahålla de läkemedel som är godkända för försäljning. I det avseendet är det litet som Apoteket kan göra för att påverka ett läkemedels miljöpåverkan.
? När det gäller läkemedel måste funktion och säkerhet komma före miljöpåverkan. Vi vill ju inte skrämma människor så att de inte tar sina läkemedel, säger Bo Gunnarsson.
Företagets miljökontakter sträcker sig över hela läkemedelssfären ? industri, verk, myndigheter, sjukvård och universitet ? både i Sverige och internationellt. Eftersom Apoteket ska tillhandahålla läkemedel blir det mycket lobbyarbete och försök att påverka andra att förbättra sig.
? Ända sedan 1995 har vi kontinuerligt bjudit in industrin för att diskutera frågan. Vi har också mycket god kontakt med myndigheter, bland annat Läkemedelsverket, speciellt i deras utredningsarbete som presenterades i augusti.
Apoteket är också med i olika internationella nätverk för miljöarbete. I september 2003 var man värd när det internationella nätverket Enviro Pharm samlades i Stockholm.
? Vi sponsrar också ett projekt på reumatikersjukhuset i Spenshult där man mäter ett antal läkemedel som patienterna använder för att se vad som händer i avloppssystemet och i Spenshults eget reningsverk, säger Bo Gunnarsson.
Förutom spridning av läkemedel till miljön är transporter till landets 900 apotek, dit även 90 miljoner kunder reser varje år, den springande punkten i Apotekets miljöarbete.
? Vi försöker arbeta mot de nationella målen som finns uppsatta som gäller minskad klimatpåverkan och en giftfri miljö. Det gör vi bland annat genom att lyfta upp frågorna till diskussion.
Det har bland annat gjorts med de två grossisterna, KD och Tamro, som varje dag i princip kör med dubbla bilar till alla apotek.
? Skulle vi få dem att samarbeta skulle vi göra enorma miljövinster. Förr i tiden har KD och Tamro samordnat sina transporter i ett gemensamt transportkoncept. Då kom det en bil till apoteken. Idag finns horribla exempel, bland annat att två bilar varje dag åker till Gotland för att besöka sex apotek, säger Bo Gunnarsson.
En annan vinst vore om människor inte behövde besöka ett apotek.
? Ur miljösynpunkt kan det vara bättre att frakta läkemedel till patienten än att patienten ska frakta sig själv fram och tillbaka till apoteket, säger Bo Gunnarsson.

Tuffare krav på industrin
Som exempel där Apoteket lyckats förändra något tar Bo Gunnarsson pvc-plast, där Apoteket drev på så att den slutade användas i infusionsvätskebehållare.
? Där är ju innehållet mindre intressant men förpackningen var oerhört intressant ur miljösynpunkt.
Förra året drevs kampanjen Överblivna läkemedel som ledde till att inlämnade läkemedel till apoteken ökade med runt 30 procent.
? Vi har också arbetat med våra egna beredningar och tagit bort blyplåster samt kvicksilverhaltiga blister inom veterinärmedicin.
När företaget Organon i augusti lanserade en ny p-ring, Nuvaring, kom man överens med Apoteket att apoteken tar emot använda ringar enligt en speciell rutin.
? Ringen kommer i en speciell återförslutningsbar foliepåse som vi uppmanar kunderna att lägga ringen i efter användningen, säger Eva Karlsson, informationschef på Organon.
När kunden kommer till apoteket med recept på p-ringen får apotekspersonalen en chans att förklara ringens miljöeffekter och vikten av att lämna tillbaka den använda ringen, eftersom den fortfarande innehåller aktiva hormoner.
? Vi kommer att fortsätta följa det här och se hur många ringar som lämnas tillbaka och om vi ytterligare kan göra något för att minska miljöbelastningen.
Någon liknande insamling finns dock inte i några andra länder, enligt Eva Karlsson.
? Men vi informerar om miljöeffekterna i bipacksedlar och annat informationsmaterial.
Bo Gunnarsson menar att Organon är ett bra exempel, men att det måste ställas tuffare krav på industrin för att fylla igen de kunskapsluckor som finns kring många läkemedel. Dessutom måste kraven ställas tidigare i utvecklingsprocessen av nya läkemedel.
? Samtidigt har industrin visat en positiv kursändring under de senaste tre åren. De har visat ett mycket större intresse i miljöfrågorna och en större öppenhet, vilket är oerhört positivt, säger Bo Gunnarsson.