Annons

?Jag tror att det är så här det kommer se ut framöver?

I november 2005 öppnades tolv så kallade Vårdotek i Göteborg. Tanken var att avlasta den ordinarie vården och projektet har väckt intresse runt om i landet.

26 apr 2006, kl 12:25
0

Apotekets vision är att ?vi gör Sverige friskare?. Med Vårdoteket vill vi visa detta i handling. Det finns många i dag som söker sig till vården, men som egentligen hade kunnat klara sig med egenvård. Det är därför vi startade Vårdoteket, säger Ulrika Axelsson, projektledare för Vårdoteksatsningen i Göteborg.
– I Göteborg är vårdköerna långa. Om vi genom Vårdoteket kan avlasta den ordinarie vården så underlättar vi för alla parter. Redan nu har vi sett intresse från andra regioner, Blekinge och Malmö till exempel. Och vi har haft flera studiebesök här.
Det har gått fyra månader sedan starten den 29 november 2005. Ulrika Axelsson tar emot på sitt kontor en trappa upp från Apoteket Kronans butik i centrala Göteborg.
Innan projektet startade fanns en idé om att det främst skulle bli småbarnsföräldrar, pensionärer, turister och invandrare som skulle söka sig till Vårdoteket. Nu kan Ulrika Axelsson och hennes kollegor konstatera att besökarna i stället är jämt fördelade över alla åldrar och alla grupper.
– En intressant iakttagelse är att personer mellan 15 och 50 år söker sig till Vårdoteket, trots att det är den åldersgruppen som annars sällan är kund hos oss, säger Ulrika Axelsson.
Själv beskriver hon patienten – eller kunden som hon hellre vill kalla besökaren – som ?en person i farten som inte har tid att gå till vårdcentralen?.
– Det är svårt att säga hur många som kommer till de olika Vårdoteken varje dag, men omkring åtta till tio besök per Vårdotek, tror jag är en siffra som stämmer ganska bra.

Kommit för att stanna
Sammanlagt öppnades tolv Vårdotek i Göteborg. Men på grund av ekonomiska svårigheter har åtta av dem nu stängts temporärt.
Trots att antalet besökare kanske inte är så högt som man hade hoppats på från början, tycker Ulrika Axelsson att antalet kundbesök är enligt planerna.
– Detta är en helt ny vårdnivå och det tar lång tid innan allmänheten lär sig att de kan söka sig hit. Vi tänker också utöka informationen för vi märker exempelvis att så fort Vårdoteket har nämnts i media, så ökar tillströmningen av kunder.
Tanken var att Vårdoteket skulle ingå ett vårdavtal med Västra Götalandsregionen, så att besök på Vårdoteket skulle kunna ingå i högkostnadsskyddet. Men i slutet av mars hade fortfarande inget avtal slutits. Det är anledningen till att Apoteket beslutat sig för att dra ner på verksamheten.
När Vårdoteken först öppnade, hördes kritik från Läkarförbundet som bland annat ansåg att det inte var lämpligt att sjuksköterskorna på Vårdoteken skulle få ge influensavaccin. Ulrika Axelsson är inte det minsta förvånad över att den nya vårdnivån har kritiserats av Läkarförbundet.
– Var och en värnar om sin grupp. Vi på Apoteket fortsätter som vanligt att ge råd om egenvård. Men när vi känner att vi inte räcker till kan vi nu ge kunderna en möjlighet att direkt tala med en sjuksköterska. Alla som jag har varit i kontakt med verkar nöjda med det nya systemet.
Fördelen med Vårdoteket, som Ulrika Axelsson ser det, är att kunden kan snabbt få råd, det är lättillgängligt och billigt.
Är det då så här som Apoteken kommer att se ut i framtiden?
Ulrika Axelsson är övertygad om att Vårdoteken har kommit för att stanna.
– Vårdotek är inte sjukvård på vårdcentralsnivå, utan lite enklare, det är en sjuksköterskemottagning. Och jag tror att det är så här det kommer se ut framöver, inte bara i Sverige. Jag har läst att man även i Storbritannien planerar något liknande på Boots.