Annons

Full subventionering av Tasigna

Cancerläkemedlet Tasigna ska ingå i högkostnadsskyddet enligt beslut från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV.

15 mar 2011, kl 14:22
0

Annons

Vid årsskiftet godkändes Novartis cancerläkemedel Tasigna (nilotinib), uppföljaren till Glivec (imatinib), för behandling av nyinsjuknade patienter med kronisk myeloisk leukemi. Nu har TLV beslutat att läkemedlet ska ingå i högkostnadsskyddet. Godkännande avser en ny dosering av läkemedlet.

Kronisk myeloisk leukemi, KML, är en sjukdom som drabbar ungefär 100 svenskar om året och som innebär att de vita blodkropparna förökar sig utom kontroll.

Tasigna är den enda tyrosinkinashämmare som hittills visat sig vara mer effektivt och orsaka färre biverkningar än Glivec, enligt den studie på drygt 800 patienter som legat till grund för godkännandet. I studien drabbades signifikant färre patienter av akut sjukdomsfas, så kallad blastkris, jämfört med patienter som fått Glivecbehandling.