Annons

Första PD1-hämmaren godkänd för Europa

PD1-hämmaren Opdivo är nu godkänd för behandling av hudcancer hos vuxna.

22 jun 2015, kl 09:40
0

Annons

EU har nu sagt ja till Bristol-Myers Squibbs PD1-hämmare Opdivo, nivolumab, för behandling av malignt melanom som inte går att operera eller har metasstaserat.

Behandlingen är godkänd både som första linjens läkemedel eller för tidigare behandlade patienter. Läkemedlet är sedan tidigare godkänt i flera andra delar av världen.

I USA är det sedan en tid också godkänt för behandling av avancerad icke-småcellig lungcancer.