Annons
Förslag på ny organisation av TLV

Förslag på ny organisation av TLV

För att klara sina nya uppdrag behöver TLV en ny organisation och chefsstruktur. Det framgår av en konsultanalys som lämnats till myndigheten. Den 1 juli bör enligt förslaget den nya organisationen vara på plats och fram till dess bör en övergångsorganisation förbereda arbetet.

19 mar 2009, kl 13:02
0

Annons

Tandvårds – och läkemedelsverket, TLV, har under det senaste året genomgått flera stora förändringar. Flera stora uppdrag har lagt på myndighetens bord efter tandvårdsreformen och i samband med omregleringen av apoteksmarknaden.

För att klara detta behövs en ny ledningsstruktur och en annan uppdelning av arbetsområden, det framgår av en analys som utförts på uppdrag av myndighetens generaldirektör Gunilla Hulth-Backlund.
– Den struktur som TLV har nu innebär att organisationen är indelad efter yrkesområden i stället för sakfrågor och huvudprocesser vilket gör det svårt att arbeta effektivt mot målen inom olika projekt. Eftersom organisationen växt så mycket är det också nödvändigt med ytterligare en chefsnivå istället för den enda som finns idag, säger Ulf-Johan Olson på Utvecklingspartner AB som har gjort analysen.

En annan brännande punkt är läkemedelsgenomgångarna. Enligt årsredovisningen 2008 kommer de med nuvarande tempo vara klara först 2019.
– Med tanke på hur stora belopp dessa genomgångar frigör för mer angelägen läkemedelsanvändning eller andra insatser är det inte rimligt att de ska pågå under så lång tid, menar Ulf-Johan Olson.

För att öka takten på arbetet bör en särskild avdelning bildas under en begränsad tid, som enbart arbetar med genomgångarna . Ulf-Johan Olson föreslår även tydligare prioriteringar inom undergrupper av de läkemedel som granskas. Ytterligare tre permanenta avdelningar bör inrättas. En med ansvar för läkmedel och förbrukningsartiklar, en för tandvård och en för tillsyn och uppföljning av apoteksmarginalen. Enligt förslaget bör en tillfällig genomförandeorganisation inrättas snarast, som kan verka fram till den 1 juli.

Exakt hur TLV:s framtid kommer att se ut efter omregleringen är svårt att veta men enligt Ulf-Johan Olson tyder det mesta på att myndigheten kommer att fortsätta att växa. Bland annat finns flera förslag i den handlingsplan som tjänstemän vid SKL, Socialstyrelsen och socialdepartementet nyligen presenterade för att effektivisera läkemedelsanvändningen, som innebär ytterligare uppdrag för TLV.

– Den organisation och chefsstruktur som finns nu fungerar när det handlar om ett femtontal medarbetare. När det rör sig om de 45 och snart ännu fler,  som finns på TLV idag krävs andra modeller, säger Ulf-Johan Olson.