Entreprenörer besvikna på utgångsläget

Dåliga förutsättningar och oklara budskap gör situationen osäker för
egenföretagare inför omregleringen av apoteksmarknaden. Det menar
representanter från Apotekarsällskapet.

19 mar 2009, kl 12:05
0

Apoteket omstrukturering, OAB, har annonserat att nya apoteksaktörer kommer att kunna etablera sig på marknaden tidigast under hösten. Bland blivande småföretagare råder oro för att uppstarten nu drar ut på tiden. Oklara förutsättningar och brist på besked om hur försäljningen av enskilda apotek ska gå till gör det svårt för entreprenörer att förbereda sig, menar Apotekarsällskapets entreprenörsombud Johan Olofsson.

Hans slutsats är att enskilda apotekare kommer att kunna vara i gång tidigast vid årsskiftet. Det ger apoteket AB och de stora kedjorna konkurrensfördelar menar han, då de har större möjligheter till nyetableringar samt kortare förberedelsefas.
– Det är så mycket i grundförutsättningarna som är okänt fortfarande och med tanke på att det tar tid för en ny företagare att starta upp en verksamhet och lära sig hur allt fungerar tror jag det är rimligt att det tar längre tid, säger Johan Olofsson.

En del av osäkerheten ligger i vad som kommer att ända med de upp till 200 apotek som ska garanteras till egenföretagare. Farmacevtföretagarna har gått ut med att de vill göra anspråk på ett antal apotek som ska ingå i ett handlarkooperativ för småföretagare. Men frågan om dessa ingår i de 200 finns ännu inget svar på. Redan den 5 mars hade Apotekarsällskapet initierat ett möte med både OAB och Farmacevtföretagarna för att reda ut begreppen och förhoppningsvis få svar på en del frågor.

Men bara en dag innan mötet drog sig Farmacevtföretagarna ur, något som Johan Olofsson beklagar.
– De vill ju företräda oss entreprenörer och det hade underlättat med ett möte för att klargöra vad som är på gång. Men Farmacevtföretagarna kände sig tyvärr inte redo för ett trepartssamtal utan vill arbeta vidare med att rekrytera riskkapitalister till sin finansiering och organisation.

Han hoppas att ett möte planerat till nästa vecka med OAB:s vd Eva-Britt Gustavsson ska klargöra vissa frågor så att företagare i startgroparna snart kan börja förbereda sig. Enligt Johan Olofsson kommer den konkurrensneutralitet som regeringen talat om inför omregleringen av apoteksmarknaden bli svår att uppnå med OAB:s utförsäljningsmodell. Om Apoteket AB som annonserat kommer att expandera efter utförsäljningen blir det svårt för små aktörer att hävda sig.
– För att småföretagare ska ha en rimlig chans att etablera sig borde en så stor aktör som Apoteket tvingas till en längre stand still period utan expansion. Vad är meningen med utförsäljningen om Apoteket AB kan ta pengar som de tjänar på utförsäljningen och lägga direkt på egen utvidgning? Risken är att de får tillbaka en dominerande position innan nya aktörer hunnit etablera sig, säger Johan Olofsson.

Apotekarsällskapet kommer i dagarna även att lämna in ett tilläggsförslag till Socialdepartementet angående TLV:s ersättningsuppdrag för farmacevtiska tjänster.