Annons

Förskrivning av amfetamin till ADHD-barn oroar FN-organ

FN-organet för narkotikakontroll, INCB, varnar i sin senaste årsrapport för den ökande förskrivningen av centralstimulantia till barn med diagnosen ADHD.

4 jul 2002, kl 19:23
0

Förra året förskrevs det 330 miljoner DDD av det centralstimulerande medlet metylfenidat, främst Ritalina till ADHD-patienter i USA. I den övriga världen, främst i de industrialiserade länderna, förskrevs totalt 65 miljoner DDD enligt INCB:s statistik.
FN-organet som i sin rapport för 1998 fokuserat på konsumtionen av olika narkotiska läkemedel varnar för den, som man anser, lavinartade ökningen av medel med centralstimulerande effekt som förskrivs till barn som fått diagnosen ADHD ( Attention Deficit/Hyperactivity Disorder). Enligt INCB har förskrivningen ökat med 100 procent i mer än 50 länder. I flera länder, man nämner bland annat Australien, Belgien, Tyskland, Norge och Spanien, befarar man att konsumtionen snart kan nå samma proportioner som i USA, där 30?40 procent av barnen i vissa klasser uppges medicineras med metylfenidat.
Från att ha varit en medicinering främst av pojkar i grundskoleåldern är det nu en behandling som alltfler små barn (man nämner i rapporten ett-åringar), tonåringar och vuxna också får. FN-organet oroar sig för att de centralstimulerande medlen förskrivs utan  nog hänsyn till deras missbruks- och beroende potential och noterar att användningen ökat mest i länder där diagnosen ADHD inte behöver ställas av en specialist. Man får inte glömma, påpekar INCB, att dessa droger är narkotikaklassade och man uppmanar länderna att se över förskrivningen för att få ned användningen.


Generell licens
I Sverige behandlades förra året drygt 1 000 barn med centralstimulantia. Totalt har omkring 1 700 barn medicinerats. Men framtill slutet av 80-talet var det bara enstaka, 50?60 stycken som på försök medicinerades med amfetamin. Nyligen fick några barnneuropsykiatriska enheter generell licens av Läkemedelsverket för förskrivning av amfetamin och metylfenidat som behandling vid ADHD.
? Den studie som Läkemedelsverket initierade och som publicerades för något år sedan visar mycket klart på positiva långtidsseffekter. Hos 2/3 av patienterna blev förbättringen betydlig, säger Lars-Olof Janols, överläkare vid neuropsykiatriska enheten i Uppsala och som varit Läkemedelsverkets konsultläkare i frågor som rör den här behandlingsformen.
? Att behandla 30?40 procent är dock helt horribelt kommenterar Lars-Olof Janols FN-organets uppgifter.
Det finns internationella undersökningar som tyder på att upp till 14 procent av alla barn har klara problem i form av hyperaktivitet och koncentrationsstörning, ADHD. Även det menar Lars-Olof Janols är orealistiska siffror.
? Våra svenska studier tyder på att mellan 3?4 procent av skolbarn har den här  avvikelsen i hjärnfunktionen. Omkring en procent har en plågsammare typ av ADHD och det är bara bland dem en sådan här behandling kan komma i fråga.