Annons

Forskningscentrum får GLP-status

Swetox i Södertälje har blivit GLP-godkänt, vilket innebär att laboratoriet följer de riktlinjer som finns för säkerhetsstudier på läkemedel.

17 nov 2015, kl 11:36
0

Det nationella akademiska forskningscentrumet Swetox har blivit GLP-godkänt. Det innebär att laboratoriet har säkerställt att de tester som utförs innan exempelvis läkemedel kan registreras är tillförlitliga och dokumenterade på ett sådant sätt att testet kan återupprepas.

Kvalitetssystemet GLP, Good laboratory practice, anger noggrant hur icke-kliniska säkerhetsstudier på läkemedel och kemikalier ska utföras. Det gäller planering, kompetens, rutiner, utrustning, dokumentation och arkivering.

Swetox i Södertälje är den första akademiska forskningsmiljön i Sverige som har fått GLP-status för toxikologiska studier, analytisk och klinisk kemi, enligt ett pressmeddelande.

– Det är väldigt glädjande att vi redan 18 månader efter starten har uppnått denna höga nivå på vår verksamhet, säger Åke Bergman, professor i miljökemi och chef för Swetox, i ett uttalande.

Swetox ingår i ett forskningssamarbete mellan elva svenska universitet, med syftet att bedriva innovativ tvärvetenskaplig grundforskning, tillämpad forskning och uppdragsforskning samt utbildningsverksamhet.