Annons
Plåster kan motverka antibiotikaresistens
Forskarna Amber Young och Toby Jenkins kommer att testa hur effektivt plåstren upptäcker infektioner hos brännskadade patienters. Foto: Bath University

Plåster kan motverka antibiotikaresistens

Ett smart förband som ändrar färg när det upptäcker en infektion ska förbättra behandlingen av brännskadade patienter och motverka antibiotikaresistens.

17 nov 2015, kl 12:51
0

Plåstret ändrar färg vid upptäckt av infektioner. Foto: Bath University

Forskare vid Bath University i England har utvecklat ett medicinskt plåster som ska underlätta behandlingen av brännskadade patienter.

Att ta bort och byta förband på patienter med brännskador kan vara svårt och smärtsamt för patienterna. Det kan även försena läkningsprocessen. Barn med brännskador är extra känsliga för bakterieinfektioner i och med att deras immunförsvar inte är fullt utvecklat.

Ofta behöver man öppna upp förbandet för att se om såret är infekterat och antibiotika behöver sättas in. Med ett plåster som ändrar färg vid tecken på infektion behöver inte förbandet bytas, utan läkaren kan se på färgen om såret är infekterat och antibiotika krävs.

I vissa fall sätts antibiotika in innan infektion har konstaterats för att barnet visat symtom på infektion, och i dessa fall kan plåstret motverka onödig antibiotikaanvändning. I förlängningen kan därför plåstret motverka antibiotikaresistens.

Det medicinska förbandet verkar genom att frigöra färgämnen från nanokapslar som utlöses av gifterna som utsöndras av sjukdomsalstrande bakterier i såret, säger Toby Jenkins som lett projektet, i en kommentar på universitetets hemsida.

– Med hjälpt av förbandet kan läkare snabbare identifiera infektioner utan att behöva ta bort det. Det innebär att patienter kan diagnostiseras och behandlas snabbare och det kan bidra till att rädda liv, säger Toby Jenkins i en kommentar.

Forskarteamet har fått medel från the Medical Research Council, som finansieras genom regeringens vetenskap- och forskningsbudget, för att testa plåstrets effektivitet på prover tagna från brännskadade patienters sår. Efter påvisad effekt planerar teamet inom en fyraårsperiod att vidareutveckla produkten för användning inom sjukhus.