Annons
Forskning om postcovid får 50 miljoner kronor
Foto: Istock

Forskning om postcovid får 50 miljoner kronor

Vetenskapsrådet fördelar 50 miljoner kronor till 14 forskningsprojekt om långvariga symtom efter covid-19.

15 nov 2021, kl 14:45
0

På uppdrag av regeringen delar Vetenskapsrådet ut sammanlagt 50 miljoner kronor till forskning om postcovid. Syftet är att förbättra diagnos och behandling för personer med långvariga symtom efter covid-19.

Som Läkemedelsvärlden nyligen rapporterade visar forskning att det är vanligt med återstående besvär efter konstaterad covid-19. I en stor internationell kunskapsöversikt hade över hälften av patienterna fortfarande minst ett symtom ett halvår efter infektionen. Fyra femtedelar hade dock vårdats på sjukhus vilket innebär att studien främst speglar effekter av måttlig-allvarlig infektion.

Anslag till 14 projekt om postcovid

De 50 miljoner i anslag som Vetenskapsrådet nu fördelar går till nio projekt vid Karolinska institutet, två projekt vid Göteborgs universitet och ett projekt vardera vid Linköpings universitet, Stockholms universitet och Umeå universitet. Vetenskapsrådet beviljade 14 av 56 ansökningar om anslag.

De projekt som får stöd söker svar på frågor som till exempel: Orsakas postcovid av en autoimmun reaktion eller av kvarvarande virus? Finns det genetiska variationer i immunsystemet hos de som drabbas? Finns det långsiktiga effekter på hjärnan? Vilka neurologiska symptom förekommer och varför drabbas vissa?

─ Det finns stora behov av att få mer kunskap om postcovid. Kompetensen inom de forskningsområden som ligger inom denna utlysning är hög i Sverige, vilket återspeglas i de ansökningar som kommit in. Det finns därmed goda förutsättningar för att öka kunskapen på många fronter och i förlängningen förbättra vård och behandling av de patienter som är drabbade, säger Madeleine Durbeej-Hjalt, huvudsekreterare för medicin och hälsa på Vetenskapsrådet, i ett pressmeddelande.