Annons

Förlamningar av vaccinationer följs upp

Med undantag för allergiska reaktioner och en del neurologiska biverkningar var biverkningarna av Pandemrix de förväntade. Det är Läkemedelsverkets slutsats i sin avslutande rapport av de inrapporterade biverkningarna av vaccinet.

6 maj 2010, kl 13:54
0

Mot bakgrund av det stora antalet individer som vaccinerats i Sverige med Pandemrix, drygt sex miljoner vaccindoser har använts, är Läkemedelsverkets avslutande slutsats att vaccinets säkerhet är betryggande.
? Det vi inte hade möjlighet att se i den kliniska prövningen var allergireaktionerna, men de blev uppenbara under resans gång och då las det till i produktinformationen som en särskild varning, säger Ingemar Persson på Läkemedelsverket.
? Vi har inte sett något oroväckande förutom de neurologiska biverkningar som vi vet inträffar vid influensavaccinationer, men där en kvarvarande fråga är hur stor insjuknanderisken är i det mycket sällsynta förlamningstillståndet Guillian-Barré syndrom.

Slutsatsen hittills
är att man inte kan utesluta ett samband mellan Pandemrix och syndromet, men risken tros inte vara större än för vaccination mot säsonginfluensa. Totalt har det kommit in 13 rapporterade fall.
Det pågår nu två uppföljningsstudier för att mer fullständigt mäta förekomsten av allvarliga biverkningar som inneburit till exempel sjukhusvård.
De första resultaten kommer under hösten 2010.

Totalt har det
kommit 2150 rapporter från sjukvården, ungefär 20 procent har klassats som allvarliga, medan de flesta varit de förväntade som lokala reaktioner vid injektionsstället, influensaliknande symtom, värk i kroppen och sjukdomskänsla. 659 rapporter har gällt allergiska reaktioner, av vilka 163 bedömts som allvarliga. 769 rapporter har handlat om neurologiska biverkningar, varav 187 klassats som allvarliga, varav 13 gäller förlamningstillståndet GBS.
Sammanlagt har 27 dödsfall efter vaccination rapporterats, i fyra av fallen kan ett samband med vaccinationen inte uteslutas.