Sambandet narkolepsi och Pandemrix stärks

Sambandet mellan vaccinationen med Pandemrix och narkolepsi hos barn har nu stärkts. Av 60 finska barn som fått diagnosen hade 52 vaccinerats med vaccinet.

1 feb 2011, kl 13:38
0

Misstanken om att det finns ett samband mellan vaccinet Pandemrix och insjuknande i narkolepsi hos barn stärks av den registerstudie som den finska hälsovårdsmyndigheten, THL publicerar idag.

Sammanlagt fick
60 barn och ungdomar mellan 4 och 19 år under åren 2009-2010 diagnosen narkolepsi i Finland. Av dem hade 52 barn, alltså närmare 90 procent, vaccinerats med Pandemrix. Ungefär 70 procent av alla i den åldergruppen vaccinerades mot A (H1N1) under den här perioden. Jämfört med ovaccinerade barn var förekomsten av narkolepsi nio gånger högre i den vaccinerade gruppen. Tydligast är riskökningen i åldrarna 5-15 år.

Slutsatsen av
resultatet, som fortfarande beskrivs som preliminärt, är att det ökade antalet fall av narkolepsi sannolikt beror på samverkan med ytterligare någon annan faktor.
? Men fortfarande är det stor osäkerhet vad det skulle vara för faktor, säger Ingemar Persson på Läkemedelsverket.
? Det skulle till exempel kunna finnas en annan infektion närvarande vid vaccinationsögonblicket och att det betytt en ökad belastning på immunsystemet som hos vissa känsliga barn skulle ha kunnat utlösa sjukdomen.

Men det är bara en teori, understryker Ingemar Persson. I dagsläget har man med andra ord ingen aning.
? Det speciella är också att det bara är i Finland och Sverige som man rapporterat om ett samband mellan narkolepsi och Pandemrix. Vi har frågat runt hos myndigheter i Europa, men de har inte hittat något sådant.

Mot bakgrund
av att totalt 31 miljoner individer vaccinerats i Europa med Pandemrix och att ökningen av narkolepsi bara noterats i vissa länder menar Ingemar Persson att det troliga är att det finns flera faktorer som samverkat.
Nu förs diskussioner med Socialstyrelsen om vaccineringen av riskgrupper bör förändras tills resultaten från studierna säkrats.