Annons

Cancerläkemedel ökade inte överlevnad

Iniparib, en så kallade parp-hämmare som ansetts lovande mot bröstcancer, levde inte upp till förhoppningarna i den senaste studien.

1 feb 2011, kl 10:30
0

I en randomiserad fas III-studie där drygt 519 kvinnor med metastaserad så kallad trippelnegativ bröstcancer ingick, uppfyllde inte läkemedelskandidaten de specificerade kraven för överlevnad eller förlängd överlevnad. Kvinnorna som ingick i studien randomiserades till behandling med standardterapi, gemcitabin och karboplatin med eller utan tillägg av iniparib.

Enligt Sanofi-aventis
har man dock sett en förbättrad totalöverlevnad i tidigare fas II-studier hos undergrupper av kvinnor. Resultatet från studien ska nu analyseras ytterligare meddelar företaget och det nuvarande kliniska programmet för iniparib fortsätter för bröst-, lung- och andra cancerformer.
Av alla kvinnor som drabbas av bröstcancer uppges omkring 15 procent ha just trippelnegativ.