Annons
Företag fälls för missad narkotikasymbol i annons

Företag fälls för missad narkotikasymbol i annons

IGN fäller ett företag som marknadsförde ett cannabisbaserat läkemedel utan narkotikasymbol.

17 jun 2022, kl 09:22
0

När läkemedelsföretaget Almirall marknadsförde ett cannabisbaserat läkemedel missade det att ha med en narkotikasymbol. Då läkemedlet är narkotikaklassat strider detta mot läkemedelsbranschens etiska regelverk. Det konstaterar Informationsgranskningsnämnden, IGN, som även påpekar att minimiinformationen om läkemedlet var otydlig. Almirall måste därför betala en straffavgift.

Cannabisbaserat läkemedel behöver narkotikasymbol

Ärendet handlar om den cannabisbaserade munhålesprayen Sativex. Det är ett läkemedel som används som behandling för att lindra symtom hos vuxna med måttlig till allvarlig spasticitet som orsakas av multipel skleros, MS.

Eftersom läkemedlet är narkotikaklassat behöver det enligt regelverket både ha en varningstext och en narkotikasymbol för att informationen lätt ska kunna uppfattas vid en snabb läsning. I den aktuella annonsen var det dock endast varningstexten som fanns med i minimiinformationen.

I annonsen visades dessutom minimitexten under så kort tid att den var svår att läsa, konstaterar IGN. Läsaren kunde välja att klicka på länken ”Vill du ha mer information?” Gjorde man det kom vidare till en hemsida med en hänvisning att klicka sig vidare för fler detaljer, varpå man hamnade på Läkemedelsverkets webbplats där man kunde ta del av produktresumén.

Straffavgiften halveras

IGN konstaterar att om man använder denna typ av uppmaning där läsaren ska klicka sig vidare måste det vara lätt att hitta minimiinformationen.

Om informationen hade visats under en längre tid eller om läsaren direkt hade kunnat klicka sig vidare till den hade annonsen uppfyllt kraven, skriver IGN. Men eftersom detta inte skedde fälls företaget i stället för marknadsföringen.

Företaget har accepterat anmärkningen. Samtidigt har det önskat mer vägledning samt ett mer specifikt tidsintervall för hur länge minimiinformationen behöver visas. IGN kan dock inte ge något sådant då omfattningen på informationen skiljer sig mellan olika läkemedel.

IGN beslutade från början att företaget skulle få en straffavgift på 110 000 kronor då överträdelsen var av normalgraden. Men enligt stadgarna ska avgiften halveras om företaget har en årsomsättning på under 40 miljoner kronor. Eftersom detta är fallet får företaget 55 000 kronor i straffavgift.