Annons

Förbundet lanserar etisk vägledning för Sveriges läkare

Enligt Läkarförbundets nya etiska riktlinjer är kontakten mellan läkare och industrin viktig. Men förhållandet måste bygga på oberoende och alltid vara etiskt försvarbart.

15 nov 2004, kl 17:08
0

Parallellt med Läkemedelsindustriföreningens (Lif) och Landstingsförbundets (LF) avtal om hur kontakterna mellan industrins och sjukvårdens representanter ska gå till, har Sveriges Läkarförbund tagit fram nya etiska riktlinjer.
Syftet är att vägleda läkarna i de ibland svåra ställningstaganden som kan uppstå. Läkarna måste vara oberoende av industrin, ha ett gott förtroende hos allmänheten och få del av kompetensutveckling tillsammans med industrin.
? Regler är till för att följas, men de etiska riktlinjerna har en vidare funktion. Som läkare är det viktigt att man har en betryggande marginal till det som är juridiskt otillåtet eller oacceptabelt i omgivningens ögon, säger Eva Nilsson Bågenholm, ordförande i Läkarförbundet.
? Många medlemmar efterfrågar vad som egentligen är tillåtet och hur de ska förhålla sig. Frågor kring dessa relationer är mycket vanliga på vårt kansli.
I riktlinjerna uppmanas läkare att alltid handla ?så att du med hedern i behåll och utan tveksamhet kan berätta om dina relationer med företag i branschen, för dina patienter, dina kollegor, medarbetare, arbetsgivare och uppdragsgivare, dina vänner, samt för journalister och media?.

Inte sponsra kursfester
Skillnaden mellan dessa riktlinjer och det juridiskt bindande avtalet mellan Lif och LF är att detta även tar upp läkarstudenternas situation, verksamhetschefernas roll och de läkare som har uppdrag för industrin.
? Vi beskriver dessutom det juridiska regelverket, förutom avtalet mellan Lif och LF. Under de avsnitt som handlar om produktinformation och utbildning formulerar vi texten som råd till kollegor, inte som regler i avtalet, säger Eva Nilsson Bågenholm.
I de nya riktlinjerna finns för första gången en passus om läkarstudenter. Enligt regelverket måste allmänheten och patienter kunna lita på att läkarutbildningen håller hög vetenskaplig standard och är fri från företagsintressen. Eftersom det är fakulteternas ansvar att erbjuda opartisk utbildning inom ramen för läkarutbildningen ska det inte behöva uppstå behov av den produktinformation eller utbildning som företagen lämnar. Vidare ska studenter alltid ifrågasätta gåvor från läkemedelsföretag. Det är heller inte lämpligt att industrin bekostar kursfester eller andra sociala aktiviteter.