Annons

Färre ska dö i mässling

Dödsfallen i mässling har minskat med 74 procent sedan år 2000. Det
beror främst på att allt fler vaccineras. Men nu lanserar WHO en
handlingsplan för att ytterligare minska dödsfallen.

25 apr 2012, kl 12:01
0

Annons

Mellan 2000 och 2010 minskade antalet dödsfall i mässling med 74 procent. Från cirka 535 300 dödsfall årligen under 2000 till 139 300 dödsfall under 2010. I afrikanska länder har minskningen varit störst, antalet dödsfall minskat med 85 procent. Det beror främst på att allt fler vaccineras, enligt Världshälsoorganisationen, WHO.  

Målet var att minska antalet dödsfall med 90 procent vid slutet av 2010. Men det målet nåddes alltså inte. Skälet var brist på pengar och politiskt engagemang under 2008 och 2009, vilket ledde till att många barn inte vaccinerades och orsakade stora mässlingutbrott. Organisationen räknar med att 19 miljoner spädbarn inte vaccinerades under 2010, främst i Afrika och Sydostasien. Att ett ingripande för att få mässling under kontroll i Indien försenats påverkade också målet. Indien står för 47 procent av alla dödsfall i mässling.

Nu vill WHO trappa upp åtgärderna och inkludera vaccination mot röda hund. En ny strategisk handlingsplan som ska ha minskat antalet dödsfall med minst 95 procent vid slutet av 2015 jämfört med 2000 har lanserats. Den innebär bland annat hög vaccinationstäckning, övervakning av sjukdomsspridning och beredskap för eventuella utbrott.

62 länder som för närvande inte vaccinerar mot röda hund uppmanas att vaccinera barnen mot sjukdomen samtidigt som de vaccineras mot mässling med en kombinationsspruta. Initiativet har fått ekonomiskt stöd av GAVI, the American Academy of Pediatrics, International Pediatric Association, Lions Clubs International and Sabin Vaccine Institute. Men enligt WHO behövs det ytterligare 112 miljoner dollar för att nå målen till 2015.