Färre hämtar ut hormonbaserade p-medel
Foto: iStockphoto

Färre hämtar ut hormonbaserade p-medel

Andelen kvinnor som hämtar ut hormonbaserade preventivmedel fortsätter minska, störst är minskningen i åldern 20-24 år.

13 apr 2016, kl 07:30
0

Annons

Användningen av hormonbaserade preventivmedel har mellan åren 2011 och 2015 minskat med 7 procent i åldern 15-44 år. Sedan 2011 har andelen kvinnor som hämtat ut hormonbaserade preventivmedel succesivt minskat och i åldersgruppen 20-24 år syns den största minskningen. Det visar en rapport från Socialstyrelsen med läkemedelsstatistik för 2015.

Generellt sett använder kvinnor mer läkemedel än män. Under 2015 har 74 procent av kvinnorna i Sverige hämtat ut minst ett läkemedel, inklusive preventivmedel, jämfört med 58 procent av männen. Kvinnornas vanligaste läkemedelsgrupper är bland annat smärtstillande, antidepressiva, magsyremedel och sömnmedel.

Den totalt läkemedelsanvändningen, sett till antalet uthämtade recept, har ökat med 2,7 procent mellan åren 2014 och 2015.

Inom området matsmältningsorgan och ämnesomsättning hämtades år 2015 knappt 13 miljoner recept ut. Motsvarande siffra 2014 var knappt 12,4 miljoner, vilket är en ökning med 5 procent. En förklaring skulle kunna vara en uppgång av antalet recept med magsyremedel. Allt fler personer hämtar ut magsyremedel och varje person hämtar ut betydligt större mängder än tidigare.

– Sedan 2006 har förskrivningen ökat med över 20 procent och antalet dygnsdoser med nästan 70 procent per invånare, konstaterar Helena Schiöler, statistiker på Socialstyrelsen, i samband med läkemedelsstatistiken för 2015 på Socialstyrelsens hemsida.

Ett annat område där antalet uthämtade recept fortsätter öka är adhd-läkemedel. Mellan åren 2014 och 2015 syns en ökning av antalet uthämtade recept med 11,3 procent. Bland barn och unga, 0-19 år, har förskrivningen stigit kraftigt. Där har antalet patienter, som minst en gång under året hämtat ut ett läkemedel eller ur viss läkemedelsgrupp, ökat från drygt 10 000 år 2006 till drygt 44 000 år 2015. Men det syns även en kraftig ökning i antalet patienter i åldersgruppen 45-64 år.

– Där har en ökning skett från drygt 1 000 patienter 2006 till drygt 10 000 patienter 2015, säger Helena Schiöler.